|   print

MICROCRM: Feasibility certification studies of microbiological reference materials
[ MICROCRM: Haalbaarheid certificeringsstudies van microbiologische referentiematerialen ]
 
Mooijman KA, Nagelkerke NJD, Demarquilly C, Lemdani M, Stewardson D, Fouweather T, Lightfoot N, Simonart T

156 p in English   2004

RIVM rapport 250935002
download pdf (1866Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2002 feasibility certification studies were carried out on three different types of microbiological reference materials for eight different ISO and EN standard methods, related to EU water legislation (Drinking-water Directive and Bathing-water Directive). These studies were performed as part of the European project 'Microbiological Certified Reference Materials in support of EU water legislation, performance testing and laboratory quality control' (MICROCRM 01/02/2001 - 01/11/2003). The aim of the project was to determine the conditions necessary to produce and certify key reference materials for water microbiology. The three different types of reference materials were capsules, lenticules and pastilles. For each type of reference material, eight batches - containing different strains - were prepared (for use for the eight different methods). Thirteen European laboratories participated in the studies. The results of the studies were statistically analysed by three statisticians of the three partners in the project. The main conclusion was that certification of the microbiological reference materials was feasible for all target parameters at the desired concentration levels for the two directives mentioned above.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2002 werden haalbaarheid certificeringsringonderzoeken georganiseerd met drie verschillende typen microbiologische referentiematerialen voor acht verschillende ISO en EN standaard methoden, gerelateerd aan EU water wetgeving (Drinkwaterrichtlijn en Zwemwaterrichtlijn). De studies werden uitgevoerd in het kader van het Europese project: 'Microbiologische gecertificeerde referentiematerialen ter ondersteuning van EU water wetgeving, testen van performance en laboratorium kwaliteitscontrole' (MICROCRM 01/02/2001 - 01/11/2003). De doelstelling van het MICROCRM project was om de condities te bepalen welke nodig zijn voor de productie en certificering van belangrijke referentiematerialen voor watermicrobiologie. De drie verschillende typen referentiematerialen waren capsules, lenticules en pastilles. Voor ieder type referentiemateriaal werden acht partijen, met verschillende stammen, bereid (om te gebruiken met de acht verschillende methoden). Dertien Europese laboratoria namen deel aan de studies. De resultaten van de studies werden statistisch geanalyseerd door drie statistici van de drie partners in het project. De belangrijkste conclusie was dat certificering van de microbiologische referentiematerialen haalbaar was voor alle tot doel gestelde parameters op de gewenste besmettingsniveaus voor de richtlijnen zoals hierboven vermeld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-10-11 )