|   print

Achtergronddocument landbouw bij de Nationale Milieuverkenning 3; uitgangspunten en berekeningen
[ Agriculture in the third National Environmental Outlook ; assumptions and results ]
 
van Egmond PM, van der Hoek KW, Hoogervorst NJP

190 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 251701016
download pdf (6677Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the implementation of the environmental policy with regard to nutrients (as developed until 1993) in the agricultural sector of the Dutch economy and its effects on eutrophication, ammonia-emissions and heavy metals supply to soils. Part one describes the assumptions made on key variables, necessary to calculate the amount of manure produced and its accompanying emissions. Each of these variables requires quantification of its development over time, up until 2010. Such variables include: livestock numbers, composition of excreta, penetration of techniques that reduce ammonia-volatilization. Part two gives an overview of (intermediate and final) results of the calculations and presents data on manure production and distribution, ammonia emissions from manure, application rates of N and P (both from manure and chemical fertilizer) on crop-soil-combinations. It also contains material balances for nitrogen and phosphorus for the Dutch agricultural system in the years 1986, 1990, 1995, 2000 and 2010.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat de achtergronden van het onderdeel landbouw in de Derde Nationale Milieuverkenning 1993-2015. Het basisjaar voor de scenarios is 1990. Op basis van het begin 1993 vastgestelde en voorgenomen milieubeleid wordt een vooruitblik gepresenteerd voor de jaren 1995, 2000 en 2010. De evaluatie richt zich hoofdzakelijk op fosfaat, stikstof en zware metalen. Deel I geeft de uitgangspunten van de modelberekeningen. Deel II bevat de resultaten van de modelberekeningen. Tevens worden de resultaten geanalyseerd en vergeleken met andere scenario-studies zoals de evaluatie van het mest- en ammoniakbeleid door TNO en Heidemij Advies en berekeningen in het kader van de Notitie Derde Fase mest- en ammoniakbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-11-30 )