|   print

[  ]
 
Annema JA , Geurs KT , Brink RMM van den , Wee GP van

78 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
This report is the background document for the transport sector in the National Environmental Balance (MB96) and contains a description of the used data and their sources. Furthermore, details of four analyses are given: an evaluation of a historic analysis method, an analysis of car energy use in the period 1982-1994, the cost-effectiveness of environmental measurements and an international comparison.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt de in de Milieubalans 1996 (MB96) gepresenteerde informatie over de doelgroep verkeer en vervoer verantwoord. Ten behoeve van MB96 zijn een aantal detail-analyses uitgevoerd, die in dit rapport uitgebreid worden beschreven. Het gaat om 1) een evaluatie van de methodiek om effecten van milieubeleid inzichtelijk te maken, 2) een nadere analyse van de invloed van determinanten die het energiegebruik van personenauto's in de periode 1982-1994 hebben bepaald, 3) een beschrijving van de kosteneffectiviteits-berekeningen van milieumaatregelen in de periode 1985-1995 en 4) een internationale vergelijking.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-12-31 )