|   print

[  ]
 
Eggink GJ

30 p in Dutch   2000

download pdf (468Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the social policymaking process uncertainties in the conclusions based on the State of the Environment can lead to several discussions. The uncertainties depend on the limitations of the available data and models. In 1999 the main models are subjected to an external review. The aim was to get a better understanding of the view of others in using these instruments. On October 7th RIVM organised a conference for policymakers, specialist publishers and other persons interested to give insight in the way these models are used, and how science and policy communicate about uncertainties. The results of the review are presented. This report contains abstracts of all the presentations and of the final panel discussion.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de maatschappelijke besluitvorming geven onzekerheden over de uitspraken van de Milieubalansen aanleiding tot (tal van) discussies. De onzekerheden hangen samen met de beperkingen in de beschikbare gegevens en modellen. Tegen de achtergrond van de eerder dit jaar ontstane discussie over onzekerheden in het milieuonderzoek, in het bijzonder in de Milieubalans, is het belangrijkste instrumentarium aan een externe wetenschappelijke review onderworpen. Doel daarbij was nader inzicht te krijgen in de externe opvattingen aangaande dit onderzoeksinstrumentarium. Het RIVM organiseerde op 7 oktober 1999 een openbaar symposium voor beleidsvoorbereiders, vakpers en andere belangstellenden om modellen te belichten die voor de Milieubalans 99 zijn gehanteerd, en van gedachten te wisselen over de wijze waarop tussen wetenschap en beleid over onzekerheden wordt gecommuniceerd. De resultaten van de reviews zijn hierbij betrokken. Dit rapport bevat een weergave van alle presentaties en een verslag van de forumdiscussie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-07-31 )