|   print

[  ]
 
Elkenbracht EM

49 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
In this research errors and degrees certainties in the individual EXPECT regions are estimated. Uncertainties are estimated which occur by processing and combining spatial information in order to translate one areal unit into another areal unit. This processing has been performed with Arc/Info. Finally, an estimation has been made of the propagation of uncertainties in the final translation table of all areal units.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit onderzoek is een schatting gemaakt naar de fouten en mate van zekerheden in de verschillende EXPECT-regio's. De onzekerheden geschat, die optreden als de ruimtelijke informatie bewerkt en gecombineerd wordt ten behoeve van een vertaalslag van de ene naar de andere regionale indeling. Deze bewerkingen zijn uitgevoerd met Arc/Info. Tot slot is een schatting gemaakt van de doorwerking van de onzekerheden in de uiteindelijke translatie tabel van alle regio's.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-02-28 )