|   print

[  ]
 
Vos MLG de , Graafmans WC

78 p in Dutch   2007

download pdf (822Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch Inspectorate for Healthcare (IGZ) is working on the development of a strategy to manage the risks of sub-optimal care. This strategy is based on the measurement of performance indicators. Poor results on these indicators by a health care service, will result in an in-depth inspection by the inspectorate. For this purpose we developed in this study a set of indicators for maternity home care in the Netherlands, based on scientific literature and consensus among experts. We used four steps in the development of the set indicators. The first step was a search in the literature to find risks involved in maternity home care. In the second step, a panel of experts in the field of maternity home care discussed the risks found in the literature and added new risks based on their expert opinion. We identified 116 descriptions of risks as a result of the first two steps. In the third step, a limited number of experts made a first selection of the most relevant risks and defined indicators to measure these risks. Finally, in the fourth step, experts made an assessment of the indicators in a Delphi procedure. This resulted in a final set of 20 indicators. The set contains indicators for processes and the structures in the maternity care delivery. For example: the use of a breast feeding expert, the percentage of intakes done at the home of the client, the use of a protocol to signal under nutrition, and the availability of a protocol describing the cooperation with the midwives and general practitioner. In this study we focused on a feasible set of indicators based on routinely collected data. No outcome-indicator passed the test for this availability criterion. In the field of maternity home care in the Netherlands, the data collection and processing is insufficient to include outcome-indicators at this moment. This set of indicators is a good first step in the development of transparency of the quality of maternity home care in the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sinds een aantal jaren werkt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan het Gelaagd en Gefaseerd Toezicht (GGT). Deze methode voor toezicht richt zich op het opsporen van instellingen met een verhoogd risico op onverantwoorde zorg en maakt daarbij gebruik van indicatoren. Naar aanleiding hiervan is in dit onderzoek een set indicatoren gemaakt voor de kraamzorg op basis van de wetenschappelijke literatuur en consensus onder deskundigen. Om te komen tot een set indicatoren zijn vier stappen gemaakt. De eerste stap was het uitvoeren van een literatuurstudie om artikelen en rapporten te vinden die risico's binnen de kraamzorg beschrijven, zowel in Nederland als in het buitenland. De tweede stap bestond uit een inventarisatie van risico's in de kraamzorg in een bijeenkomst met deskundigen uit het veld. In deze eerste twee stappen zijn in totaal 116 risico's geidentificeerd. De derde stap bestond uit het selecteren van de meest relevante risico's en het ombuigen van deze risico's in indicatoren. Dit resulteerde in 35 indicatoren. In de vierde stap zijn deze indicatoren beoordeeld door een multidisciplinair panel in een Delphi-onderzoek. Uiteindelijk zijn twintig indicatoren geselecteerd voor de kraamzorg in Nederland. De set bestaat uit indicatoren voor de structuur en processen in de kraamzorg. Een aantal voorbeelden: de inzet van een lactatiekundige, het percentage vrouwen waar de intake thuis is afgelegd, de aanwezigheid van een protocol ter signalering van ondervoeding, en de aanwezigheid van afspraken over de samenwerking met verloskundigen en de huisarts. In deze studie is de beschikbaarheid van informatie een criterium geweest voor het opnemen van indicatoren in de set. Om deze reden zijn alle uitkomstindicatoren niet door de selectie heen gekomen. In de kraamzorg is het systematisch registreren en verwerken van informatie onvoldoende ontwikkeld om de set uit te breiden met uitkomstindicatoren. Deze eerste set indicatoren is een goede stap voor de transparantie van het functioneren van de kraamzorg in Nederland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-11-29 )