|   print

[  ]
 
Droomers PCA , Limburg LCM , Westert GP

50 p in Dutch   2003

download pdf (225Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch government aims to reduce the socioeconomic health differences (SEGV) with a quarter of the current difference by the year 2020. To this purpose the health of different socioeconomic status groups needs to be monitored. The SEGV monitor will periodically report on the extent of socioeconomic differences at the national level in the Netherlands. Health determinants, such as health-related behaviour, environmental factors and healthcare use will also be monitored. Because many policies and interventions are developed and carried out at the local level, it would be desirable to be able to draw conclusions on socioeconomic health differences at this level or to have information on the development in health in certain neighbourhoods. The SEGV monitor will make use of existing data sources with nation-wide coverage to generate a representative and valid picture of the development of socioeconomic health differences in the Netherlands. The SEGV monitor is to report on socioeconomic differences in health and its determinants every four years. Each four-yearly report will be accompanied by an elaborate supplement on one specific current subject. Results of the SEGV monitor will be accessible through the Internet via a thematic link on the Dutch-language website, 'Nationaal Kompas Volksgezondheid'.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de tweede programmacommissie Sociaal-Economische GezondheidsVerschillen (SEGV) heeft het kabinet zich ten doel gesteld de ontwikkeling van de gezondheid van mensen in de verschillende sociaal-economische statusgroepen in Nederland te monitoren. Monitoren is het systematisch en periodiek verzamelen van informatie om maatschappelijke ontwikkelingen en effecten van beleid te meten. De SEGV monitor zal dus periodiek de omvang van sociaal-economische gezondheidsverschillen weergeven om de effectiviteit van het beleid gericht op de reductie van SEGV te evalueren. De doelstelling van het huidige SEGV beleid is het verlengen van de gezonde levensverwachting van lage sociaal-economische statusgroepen in 2020 met ten minste 25% van het huidige sociaal-economische verschil in gezonde levensverwachting, namelijk drie jaren. De SEGV monitor geeft periodiek de omvang van sociaal-economische verschillen in gezondheid weer. Maar ook determinanten van gezondheid, zoals gedrag, omgevingsfactoren en zorggebruik, zijn onderdeel van de SEGV monitor. De trends in de omvang van deze sociaal-economische verschillen wordt geschetst tegen de achtergrond van ontwikkelingen in sociaal-economische status, zoals opleidingniveau van de bevolking en inkomen, oftewel armoede. De SEGV monitor monitort in eerste instantie de sociaal-economische verschillen op nationaal niveau. Omdat echter veel beleid en maatregelen op lokaal niveau worden vastgesteld en uitgevoerd, is het wenselijk dat ook op lokaal niveau uitspraken gedaan kunnen worden over sociaal-economische verschillen of dat de ontwikkeling in gezondheid in bepaalde (achterstands)wijken beschreven kan worden. Geadviseerd wordt binnen de SEGV monitor gebruik te maken van bestaande databronnen. Alleen monitors met een landelijke dekking zijn geselecteerd om een representatief en valide beeld van de ontwikkeling in SEGV in Nederland te kunnen schetsen. De SEGV monitor levert elke vier jaar informatie over de sociaal-economische verdeling van gezondheids-determinanten en sociaal-economische gezondheidsverschillen, aangevuld met een uitwerking van elke keer een ander specifiek SEGV thema. De resultaten van de SEGV monitor zullen worden gepresenteerd op het internet via een thematische ingang 'SEGV' in het Nationaal Kompas Volksgezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-11-07 )