†|†  print

Experimenting with a bundled payment system for diabetes care in the Netherlands : The first tangible effects
[†Experimenteren met de keten-dbc diabetes : de eerste zichtbare effecten †]

Struijs JN, van Til JT, Baan CA

180 p in English ††2010

RIVM rapport 260224002
download pdf (6131Kb)††
Dit rapport is de Engelse vertaling van rapport 260014001††

Toon Nederlands

English Abstract
Diabetes is a rapidly growing problem in society. More and more people are developing type 2 diabetes. This has serious implications for the burdens and costs of health care. As a result, diabetes is a priority focus in the public health and disease prevention policies of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport.
Numerous initiatives to enhance the effectiveness and quality of diabetes management in the Netherlands have been developed in recent years. Many of these focus on multidisciplinary cooperation. Some major stumbling blocks in the creation of collaborative arrangements in health care are the fragmented fees and payments for the various components of diabetes care and the inadequate financing of support activities, such as coordination consultations and IT services. The Health Ministry has therefore launched a plan for a comprehensive pricing system for diabetes care.
Under the Integrated Diabetes Care research programme of the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), ten regional 'care groups' began experimenting with a bundled payment system for diabetes management. RIVM has conducted an evaluation study to shed light on the process of organising diabetes care in care groups and working with bundled fees, as well as to assess the satisfaction of all stakeholders and the quality of the care. This report contains the results of that evaluation.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Diabetes vormt een maatschappelijk probleem, dat steeds groter wordt. Het aantal mensen met diabetes type 2 neemt sterk toe. Deze sterke toename heeft grote gevolgen voor de zorglast en de kosten. In het (preventie)beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is diabetes daarom al jaren een van de prioritaire chronische ziekten.
De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen binnen de diabeteszorg in gang gezet met als doel om de effectiviteit en de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren. Deze ontwikkelingen richten zich onder andere op multidisciplinaire samenwerking. Belangrijke struikelblokken bij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden zijn de versnipperde bekostiging van de verschillende onderdelen van de diabeteszorg en de bekostiging van activiteiten die niet tot de directe zorgverlening behoren, zoals afstemmingsoverleg en ICT. Het ministerie van VWS heeft daarom het plan opgevat voor integrale bekostiging van diabeteszorg door middel van een keten-dbc diabetes.
Op experimentele basis is in een tiental zorggroepen gewerkt met een keten-dbc diabetes binnen het ZonMw programma Diabetes Ketenzorg. Dit experiment is door het RIVM geŽvalueerd. Het doel van de evaluatie is inzicht te verkrijgen in de organisatie van de diabeteszorg via zorggroepen, het werken met de keten-dbc, de tevredenheid van alle betrokken partijen en de kwaliteit van de zorg. De resultaten van de evaluatie worden in dit rapport beschreven.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-10-29 )