|   print

De bijdrage van leefstijl aan gewichtsstijging bij jong volwassenen
[ The contribution of lifestyle to weight gain among young adults ]
 
Wendel-Vos GCW, Nooyens ACJ, Schuit AJ

35 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 260301001
download pdf (357Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report, the contribution of lifestyle to weight gain in young adults is addressed. Aspects of lifestyle factors associated with weight gain differ between men and women. For example, among men consumption of savoury snacks seemed to be associated with weight gain, whereas among women consumption of sweet snacks seemed to be associated with weight gain. However, results of the various studies on the influence of diet on weight gain are often contradictory. For physical activity, the results are more equivocal. Mainly among men, sedentary lifestyle was associated with weight gain. However, it is not clear how specific activities are associated with weight gain. Both review of literature and data analyses showed that giving up smoking was associated with weight gain. There is reasonable evidence for the association between lifestyle and weight gain. However, there is insufficient data to attribute weight gain to specific aspects of lifestyle.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport gaan we na welke specifieke aspecten van leefstijl verantwoordelijk zijn voor gewichtstijging bij jongvolwassenen. De aard van de leefstijlfactoren die bijdragen aan gewichtstijging verschilt tussen mannen en vrouwen. Het lijkt bijvoorbeeld zo te zijn dat bij mannen het eten van zoute snacks samenhangt met gewichtstijging, terwijl bij vrouwen juist het eten van zoete snacks lijkt samen te hangen met gewichtstijging. Echter, de resultaten van de verschillende studies over de invloed van voeding op gewichtstijging spreken elkaar vaak tegen. Voor lichamelijke activiteit is er iets meer duidelijkheid. Weinig bewegen hangt, met name bij mannen, samen met gewichtstijging. Het is echter niet duidelijk om welke specifieke activiteiten het gaat. Zowel uit literatuurstudie als uit eigen analyses bleek dat jongvolwassenen die gestopt zijn met roken een grotere gewichtstijging hebben. Wij concluderen dat er redelijke tot goede onderbouwing is voor de samenhang tussen leefstijlfactoren en gewichtstijging. Er zijn echter onvoldoende gegevens beschikbaar om dit toe te schrijven aan specifieke aspecten van leefstijl.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-07-30 )