|   print

Toekomstige ontwikkelingen in overgewicht - Inschatting effecten op de volksgezondheid
[ Future developments in overweight - Estimating effects on public health ]
 
Bemelmans WJE, Hoogenveen RT, Visscher TLS, Verschuren WMM, Schuit AJ

25 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 260301003
download pdf (278Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Thirty-six percent of the Dutch population is moderately overweight, and 12% is severely overweight or obese. The prevalence of overweight will probably increase in the future. Since overweight is causally related to various diseases, the policy of the Dutch government aims at preventing the expected increase in obesity. The Ministry of Public Health, Welfare and Sports has asked the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to estimate the effects of two scenarios about future overweight. In the first scenario, the prevalence of overweight will increase at the same rate as in recent years. In the year 2024, the prevalence of moderate overweight will be 41% and that of obesity 18%. The effects on disease prevalence are most pronounced for non insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM). In 20 years, the number of patients with NIDDM will increase by 64,000, an increase of 9%, relative to the situation in which the prevalence of overweight remains stable. We have also estimated the effects of a second scenario, which assumes that the situation in 2024 will be equivalent to the current situation in the United States. The prevalences of moderate overweight and obesity will be 35% and 30%, respectively. This will have a huge impact on public health. The number of patients with NIDDM will increase by 135,000, an increase of 19%, relative to the situation in which the prevalence of overweight remains stable. The number of patients with myocardial infarction, cerebrovascular disease or hip artrosis will also increase by a few percents. These results show the health benefits of a policy aimed at preventing overweight. Assumptions that simplify the problem were made in the scenarios, which necessitates caution in interpreting the results.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op dit moment heeft 36% van de Nederlanders matig overgewicht en 12% heeft ernstig overgewicht oftewel obesitas. Naar verwachting zullen deze percentages in de toekomst verder gaan stijgen. Overgewicht veroorzaakt veel ziektelast in de Nederlandse bevolking en daarom streeft het kabinet er naar om de verwachte toekomstige stijging tegen te gaan. Het ministerie van VWS vroeg het RIVM om de effecten op de volksgezondheid te schatten van twee mogelijke toekomstige situaties rond overgewicht. In de eerste situatie stijgt het aantal mensen met overgewicht in dezelfde mate verder als in de afgelopen jaren. In 2024 zal dan 41% van de Nederlanders matig overgewicht hebben en 18% heeft obesitas. De gevolgen voor het optreden van ziekten zijn het grootst bij diabetes mellitus type II. Het aantal patienten met diabetes mellitus type II zal in deze 20 jaar toenemen met 64.000, een stijging van 9%, vergeleken met de situatie dat het aantal mensen met overgewicht gelijk blijft. Daarnaast zijn ook de effecten geschat van een tweede toekomstsituatie. Hierbij is aangenomen dat het aantal mensen met overgewicht over 20 jaar gelijk is aan de huidige situatie in de Verenigde Staten. In 2024 heeft dan 35% van de Nederlanders matig overgewicht en 30% heeft obesitas. De gevolgen voor het optreden van ziekten zijn groot. Het aantal patienten met diabetes mellitus type II zal met 135.000 toenemen, een stijging van 19%, vergeleken met de situatie dat het aantal mensen met overgewicht gelijk blijft. Ook het aantal patienten met een myocard infarct, beroerte en heupartrose zal stijgen met enkele procenten. Deze berekeningen schatten de gezondheidswinst van beleid dat gericht is op preventie van overgewicht. Men moet zich realiseren dat bij het modelleren de werkelijkheid wordt vereenvoudigd, en deze resultaten zijn daarom een globale indicatie van de effecten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-09-13 )