|   print

Inschatting effecten van gezondheidsbeleid gericht op bewegen. Scenario analyses in de totale bevolking
[ Estimating the effects of the health policy on physical activity. Scenario analyses for the whole population ]
 
Bemelmans WJE, Hoogenveen RT, Wendel-Vos GCW, Verschuren WMM, Schuit AJ

21 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 260301004
download pdf (171Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
According to a recent policy document (2003) the Dutch government promotes a healthy lifestyle. This includes efforts to increase physical activity levels in the Dutch population. In this context, the RIVM was asked to assess the health effects after introducing a quantitative policy target for physical activity. This target was to increase the number of sufficiently physically active persons by 10 percent, and the number of inactive persons by 4 percent during a 10-year period. A 'target scenario' was simulated to estimate the effects of realization of this policy target. These effects are compared to a 'reference scenario', where physical activity in the future is the same. Effects were estimated using the Chronic Diseases Model (CDM), a so-called Markov-type multi-state transition model. In 2014 (10 years hence) the percentage of the Dutch population older than 20 years which is sufficiently physically active will be 40% in the 'reference scenario' and 51% in the 'target scenario'. The inactive persons in these scenarios at this time number 12% and 8%, respectively. This means that in the target scenario 1,800,000 persons will increase their physical activities. Compared to the reference scenario, total mortality in 2014 decreases by 2.3% in the target scenario, and the number of persons in the target scenario with myocardial infarction, cerebrovascular accident, non insulin dependent diabetes mellitus, and colon cancer decreases by 1.0% to 2.4%. The effects are even greater after 20 years (in 2024). Cumulative effects are that about 28.000 cases of cerebrovascular disease, 30.000 cases of myocardial infarction, 27.000 cases of non insulin dependent diabetes mellitus, 4000 cases of colon cancer, and 48.000 deaths will be prevented over a 20-year period. Since several assumptions were made during the scenario, the results should be interpreted with caution as an indication of the health impact, not as definite precise results. Evaluating whether the 'target scenario' is realistic or not is beyond the focus of this report. In conclusion, substantial health benefits could be achieved theoretically by stimulating physical activity.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het kabinet wil een gezonde leefstijl bevorderen en daarbij hoort het stimuleren van bewegen. Tijdens de aanloop naar de kabinetsnota 'Langer gezond leven' was sprake van een beleidsdoel om het aantal zeer inactieve Nederlanders te verlagen met 4 procentpunt en het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt te verhogen met 10 procentpunt. Dit betekent dat ruim 1.800.000 mensen meer moeten gaan bewegen. Dit beleidsdoel staat in de eerdere nota 'Sport, bewegen en gezondheid' uit 2001. Het ministerie van VWS verzocht het RIVM om de effecten op de gezondheid te schatten wanneer dit beleidsdoel inderdaad gehaald zou worden. Het beleidsdoel is hiertoe vertaald naar een toekomstscenario, oftewel het doelscenario, waarvan de effecten worden geschat met een wiskundig model. In vergelijking met de situatie waarbij het beweeggedrag van de Nederlanders gelijk blijft, zal bij het doelscenario de totale sterfte 2,3% lager zijn in 2014, en het aantal mensen met een myocard infarct, beroerte, diabetes mellitus type II en colonkanker is dan gedaald met 1,0 tot 2,4%. De effecten zijn nog groter na 20 jaar en blijven tenminste 30 jaar bestaan. In totaal zullen gedurende 20 jaar ruim 48.000 mensen minder overlijden (1,6%), en worden ongeveer 30.000 myocard infarcten (3,0%), 28.000 beroertes (3,5%), 27.000 gevallen van diabetes mellitus type 2 (2,5%) en 4000 gevallen van colon kanker (3,0%) voorkomen in het doelscenario, vergeleken met de situatie dat het beweeggedrag gelijk blijft. Van het aantal beroertes wordt 5% voorkomen voor de leeftijd van 50 jaar en bij diabetes mellitus type II is dat 20%. Bij het modelleren wordt de werkelijkheid vereenvoudigd en deze resultaten geven een indicatie van de omvang van de effecten. De conclusie is dat het bereiken van dit beleidsdoel veel gezondheidswinst zal opleveren. Of zo'n beleidsdoel ook realistisch is wordt verder onderzocht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-07-14 )