á|á  print

Kinderen en astmamedicatie : Kennis en attituden van ouders
[áChildren and asthma medication : Parental knowledge and attitudesá]
á
Wijga AH, van Buul LW, Zuidgeest MGP

59 p in Dutch áá2011

RIVM rapport 260384002
download pdf (1395Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
Anti-inflammatory drugs and bronchodilators are the two types of medication most commonly prescribed for asthma. Both types of medication are usually inhaled. For anti-inflammatory drugs to have an optimal effect, they need to be used on a daily basis. However, 40% of the parents give their child these drugs only when the child has a wheeze or dyspnea. Parents who have more knowledge about their child's medicines are more likely to give the child the medicines as they are prescribed.

Knowledge and information of parents are important for the appropriate use of medication by their children. This was observed in a survey among parents of 229 8-year-old users of asthma medication. The parents participate in the so called Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (PIAMA) study which is conducted by the National Institute for Public Health and the Environment and a number of other institutes.

The more knowledge parents have about their child's medicines, the stronger they belief that the medicines are necessary for the child's health. Among the parents who didn't know for example 'that anti-inflammatory drugs must be used daily, also when the child is feeling well' only 25% gave the child the antiinflammatory drugs every day, as compared to 84% of the parents who did know this. Parents who felt they were well informed by their health care provider were less concerned about possible negative effects of the medicines.

In young children asthma symptoms are mostly transient. To prevent unnecessary use of medication, it is recommended that a physician regularly checks whether anti-inflammatory drugs are still needed. Regular visits to a physician are also important to check whether the child uses its medication correctly and in the most effective way.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ontstekingsremmers zijn met luchtwegverwijders de twee typen medicijnen die doorgaans bij astma worden voorgeschreven. Beide soorten medicijnen worden meestal ge´nhaleerd. Bij ontstekingsremmers is dagelijks gebruik van belang, aangezien deze medicijnen alleen dan optimaal effect hebben. 40% van de ouders geeft hun kind echter alleen ontstekingsremmers tegen astma als het kind kortademig of benauwd is. Ouders die meer kennis hebben over de medicijnen van hun kind houden zich beter aan het voorgeschreven gebruik.

Kennis en informatievoorziening aan ouders zijn belangrijk voor een goed medicijngebruik van hun kinderen. Dit blijkt uit een enquŕte onder de ouders van 229 kinderen die op 8-jarige leeftijd astmamedicijnen gebruikten. De ouders doen mee aan het zogeheten Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie (PIAMA)-onderzoek, waaraan het RIVM een bijdrage levert.

Naarmate ouders meer weten over de medicijnen, zijn zij er sterker van overtuigd dat de medicijnen noodzakelijk zijn voor de gezondheid van hun kind. Van de ouders die bijvoorbeeld niet wisten 'dat je ontstekingsremmers altijd moet gebruiken, ˇˇk als het goed gaat', gaf slechts 25% hun kind de ontstekingsremmers dagelijks. Van de ouders die deze kennis wel hadden, gaf 84% hun kind de ontstekingsremmers elke dag. Ouders die naar eigen zeggen door hun zorgverleners beter waren ge´nformeerd, maakten zich minder zorgen over mogelijke ongunstige effecten van het medicijngebruik.

Bij jonge kinderen zijn astma-achtige klachten in de meeste gevallen van voorbijgaande aard. Om onnodig medicijngebruik te voorkomen, wordt aanbevolen om regelmatig de arts te laten controleren of de ontstekingsremmers nog nodig zijn. Regelmatige controle is bovendien gewenst om na te gaan of kinderen hun medicijnen op de juiste, meest effectieve manier gebruiken.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-01-30 )