|   print

Vergrijzing en toekomstige ziektelast. Prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2025
[ Impact of the ageing population on burden of disease. Projections of chronic disease prevalence for 2005-2025 ]
 
Blokstra A, Baan CA, Boshuizen HC, Feenstra TL, Hoogenveen RT, Picavet HSJ, Smit HA, Wijga AH, Verschuren WMM, Blokstra A, Verschuren WMM

98 p in Dutch   2007

RIVM rapport 260401004
download pdf (310Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Due to ageing and growth of the population, the number of persons with a chronic disease will increase in the next twenty years, with the largest increase expected in the number of persons with diabetes and osteoporosis. In the next twenty years, 300,000 additional cases of diabetes are expected, with a further 100,000 cases of diabetes expected if the increase in the prevalence of obesity continues at the present rate. 350,000 additional cases of osteoporosis are expected in the next twenty years. In the past decades, smoking has declined in men, while it has increased in women, resulting in future patterns of smoking-related diseases (COPD and lung cancer) that are different for men and women: a smaller increase in men, and a larger increase in women than expected on the basis of demographic changes alone.
These are some of the results drawn from projections of the chronic disease burden for 2005 up to 2025. Projections - for cardiovascular diseases (myocardial infarction, stroke and heart failure), diabetes mellitus, cancer (lung, colon, breast), asthma, COPD and osteoporosis - were made for anticipating future health-care needs and costs. Different methods employed here were: simple demographic projections, using present age-specific prevalence combined with future population numbers; projections using the Chronic Diseases Model, in which trends in diseases observed in the past are taken into account, and projections using the Chronic Diseases Model in which also future trends in obesity and smoking are taken into account.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door de groei en vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal het aantal chronisch zieken de komende twintig jaar sterk toenemen. Vooral het aantal diabeten en mensen met botontkalking (osteoporose) zal stijgen.
Naar schatting is het aantal diabeten over twintig jaar met 300.000 toegenomen. Als de huidige toename van het aantal mensen met overgewicht doorzet, zal het aantal diabeten in die periode met 100.000 patienten extra toenemen. Ook wordt een sterke toename verwacht van het aantal mensen met osteoporose met ongeveer 350.000 personen. De stijging van aan roken gerelateerde ziekten (COPD en longkanker) zal naar verwachting bij vrouwen groter zijn dan op grond van de demografische toename wordt verwacht, en kleiner bij mannen. Dat komt doordat vrouwen de afgelopen decennia meer zijn gaan roken en mannen juist minder.
Dit zijn enkele prognoses voor het aantal chronisch zieken tussen 2005 en 2025. Deze prognoses geven meer inzicht in de mate waarin het aantal zieken zal stijgen. Die kennis is van belang om te kunnen anticiperen op de toekomstige vraag naar zorg, en de daarmee gepaard gaande kosten.
De prognoses zijn op drie manieren berekend, afhankelijk van de beschikbare informatie. Ten eerste is alleen uitgegaan van de veranderende omvang van de bevolking en de vergrijzing. Vervolgens zijn berekeningen met het Chronische Ziekten Model (CZM), een wiskundig simulatiemodel, uitgevoerd. In deze berekeningen zijn, behalve gegevens over groei en vergrijzing, trends in het aantal patienten met de onderzochte ziekten verdisconteerd. Ten slotte is, ook met het CZM, berekend wat de invloed is van toekomstige ontwikkelingen van overgewicht en roken.
De in dit rapport besproken ziekten zijn: hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte, hartfalen), diabetes, kanker (long-, borst-, en dikke darmkanker), astma, COPD en osteoporose.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-07-26 )