†|†  print

Maatschappelijke kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie
[†Societal costs of asthma, COPD and respiratory allergy in the Netherlands†]

Suijkerbuijk AWM, Hoogeveen RT, de Wit GA, Wijga AH, Hoogendoorn EJI, Rutten-van MŲlken MPMH, Feenstra TL

108 p in Dutch ††2012

RIVM rapport 260544001
download pdf (3684Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Over the next 25 years, the number of patients with asthma and COPD will rise by 28% and 70% respectively, National Institute of Publilc Health and the Environment (RIVM) estimates. The primary causes are population growth and ageing. The number of patients with a respiratory allergy (like hay fever) is likely to remain stable, as the disease is less common among the elderly. Combining scenarios for healthcare costs developed by the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis with the disease specific model projections of prevalence, the health care costs for respiratory allergy are expected to rise by 73%, those for asthma to double, and those for COPD even to triple by 2032. RIVM has made these projections at the request of the Lung Foundation Netherlands.

Healthcare costs for asthma in 2007 were estimated to be 287 million euros, on average 530 euros per patient. About 70% of these costs were medication related. Costs of sick leave due to asthma were on average 1200 euros per employee. Sick leave associated costs were highest among employees aged 55 years and over.

Healthcare costs for COPD in 2007 were estimated at 415 million euros, on average 1400 euros per patient. Main cost drivers were hospitalisations, medication, and nursing. The costs of sick leave due to COPD were on average 1900 euros per employee and the mean annual costs of lost productivity due to early retirement of a COPD patient were 1200 euros. Sick leave and disability were highest among older employees with COPD. In patients older than 55 years, costs of production losses exceeded healthcare costs.

Healthcare costs for patients with a respiratory allergy in 2007 were estimated at about 102 million euros, on average 170 euros per patient. 90% of these costs was related to medication. No reliable data were available concerning productivity losses for this condition.

The expected rise in the number of patients with asthma, COPD or respiratory allergy and the associated costs of healthcare and production losses provide important information for healthcare policy in the Netherlands. Prevention and treatment of the diseases are indicated, especially smoking cessation and the efficient use of medication. As the number of elderly with asthma or COPD will rise, providing them with support is essential.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Volgens schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stijgt het aantal mensen in Nederland met astma en COPD de komende 25 jaar sterk, met respectievelijk 28% en 70%. Dit komt vooral door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Het aantal patiŽnten met respiratoire allergie (zoals hooikoorts) blijft in deze periode ongeveer gelijk. Deze aandoening komt namelijk bij ouderen minder voor. De verwachting is dat de totale medische kosten voor alle drie de aandoeningen over 25 jaar (fors) zijn gestegen. Voor respiratoire allergie zal dat met 73% zijn; voor astma stijgen de kosten met 150%, voor COPD met 220%. Deze percentages zijn inclusief de jaarlijkse stijging van zorguitgaven door onder andere technologische veranderingen (zoals nieuwe medicijnen) en prijsstijgingen, volgens de trendanalyse van het Centraal Planbureau. Het RIVM heeft deze schattingen gemaakt op verzoek van het Longfonds.

De cijfers zijn gebaseerd op nieuwe analyses van de kosten in 2007. Voor astma bedroegen de medische kosten in totaal 287 miljoen euro, gemiddeld 530 euro per patiŽnt. Dit bedrag bestaat voor bijna driekwart uit kosten voor medicijnen. Bij werknemers komt daar nog gemiddeld 1200 euro per persoon per jaar bovenop vanwege extra ziekteverzuim door astma. Van hen verzuimen werknemers die ouder zijn dan 55 jaar het meest.

De medische kosten voor COPD in Nederland in 2007 waren 415 miljoen euro, gemiddeld 1400 euro per patiŽnt. Hierbij waren geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en langdurige zorg (zoals thuiszorg en in verzorgingshuizen) de belangrijke kostenposten. Kosten van arbeidsongeschiktheid waren voor werkenden met COPD gemiddeld 1200 euro per persoon. Voor ziekteverzuim waren deze gemiddeld 1900 euro per werkende met COPD. Deze kosten overtreffen veruit de kosten van het zorggebruik voor COPD.

De medische kosten voor respiratoire allergie waren 102 miljoen euro, gemiddeld 170 euro per patiŽnt. Medicatiekosten vormden hierin het grootste deel, 90%. Er waren te weinig data om de ziekteverzuimkosten betrouwbaar te schatten.

De gepresenteerde cijfers over de verwachte stijging van het aantal mensen met deze drie aandoeningen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, leveren belangrijke informatie op voor het beleid. Preventie en behandeling zijn daarbij onverminderd belangrijk, zoals stoppen met roken en doelmatiger gebruik van geneesmiddelen. Aangezien er steeds meer oudere patiŽnten met astma en COPD komen, is specifieke ondersteuning ook voor hen van belang.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-03-20 )