|   print

[  ]
 
Westert GP, Verkleij H (eds)

198 p in Dutch   2006

download pdf (3441Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This is the first national report on the performance of the Dutch healthcare system. Its focus is on quality, accessibility and costs in 2004. The Zorgbalans presents a broad picture on the basis of about 125 indicators. Where possible, comparisons in time and between countries are presented. The Ministry of Health Care, Welfare and Sports has commissioned the National Institute of Public Health and the Environment to produce the Zorgbalans every two year. In the year 2004 Dutch health care is accessible. Between 2000 and 2004 the costs of care rose substantially, though. Still, the rise in costs is on a level with other EU countries; just above the EU-15 average. From an international perspective, the quality of care is in many respects above average. There is still much room for improvement in the effectiveness of prevention and care, patient safety and integrated care.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit is de eerste Zorgbalans. Hierin worden de kwaliteit, de toegankelijkheid en de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in 2004 gepresenteerd. De Zorgbalans schetst een breed beeld op basis van ongeveer 125 indicatoren. Waar mogelijk wordt dat gedaan met behulp van tijdreeksen en internationale vergelijkingen. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt het RIVM de Zorgbalans iedere twee jaar uit. Nederland heeft anno 2004 een toegankelijk zorgsysteem. Wel zijn de kosten van zorg tussen 2000 en 2004 sterk gestegen. In vergelijking met andere landen in de Europese Unie, heeft Nederland wat betreft kostenontwikkeling niet een sterk afwijkende positie: iets boven het EU-15 gemiddelde. Internationaal gezien is de kwaliteit van zorg op meerdere onderdelen bovengemiddeld. Wat betreft de effectiviteit van preventie en zorg, patientveiligheid en ketenzorg is nog veel winst te boeken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2006-10-24 )