|   print

Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland
[ Resource use and costs of care for treating asthma and COPD in the Netherlands ]
 
Hoogendoorn EJI, Feenstra TL, Rutten-van Molken MPMH

62 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 260604001
download pdf (229Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents information on health care utilisation and health care related costs for asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in the Netherlands. Furthermore, projections of future costs are given. Total costs for treating asthma in 2000 were estimated at 141 million euro, 67 million for men and 74 million for women. About 53% of these total costs concerned costs for medication. Costs per patient came to approximately 315 euro. Projections of these costs into the future showed that, assuming constant treatment patterns and costs, the total costs for asthma were projected to increase to 170-180 million euro in 2025. When trends in costs per person were included, the projections resulted in a higher cost increase to about 460-500 million euro. Total costs for treating COPD in 2000 were estimated at 280 million euro, 161 million for men and 119 million for women. Main cost drivers were hospitalizations (27%), medication (22%), and homecare (19%). Costs per patient were about 915 euro. Total costs per severity stage were estimated for mild, moderate, severe and very severe COPD at about 23, 104, 99, and 55 million euro, respectively. Projections of these costs into the future showed that, assuming constant treatment patterns and costs, the total costs for COPD were projected to increase to 440-495 million euro. When trends in costs per person were included, the projections resulted in an even higher cost increase to about 1000-1100 million euro. The increase in costs for COPD was higher than that for asthma.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van het gebruik en de kosten van zorg bij astma en COPD ("Chronic Obstructive Pulmonary Disease", Chronische bronchitis en Longemfyseem). Astma kost ongeveer 313 euro per patient, waarvan de helft aan medicatie wordt besteed. COPD kost ongeveer 915 euro per patient en de belangrijkste kostenposten zijn ziekenhuisopnames, medicatie en thuiszorg. De gepresenteerde cijfers over de kosten nu en in de toekomst leveren belangrijke informatie op voor beleid ten aanzien van deze twee aandoeningen.De kosten voor astma in Nederland bedroegen ongeveer 141 miljoen euro, 67 miljoen voor mannen en 74 miljoen voor vrouwen. De kosten voor COPD in Nederland bedroegen ongeveer 280 miljoen euro, 161 miljoen voor mannen en 119 miljoen voor vrouwen. Beide schattingen zijn voor het jaar 2000. Projecties van deze kosten over de tijd geven een indicatie voor toekomstige ontwikkelingen voorzover deze nu waar te nemen zijn in de data. Bij gelijkblijvende zorg en prijzen zullen de kosten voor astma in 2025 gestegen zijn naar ongeveer 170 tot 180 miljoen euro en voor COPD naar ongeveer 440 tot 495 miljoen euro. Wanneer de projecties rekening houden met trends in de kosten van zorg, dan stijgen de kosten voor astma naar 460 tot 500 miljoen euro en voor COPD naar 1000 tot 1100 miljoen euro. Per patiknt zijn de kosten voor COPD ruwweg drie keer die voor astma, terwijl de totale kosten in Nederland voor COPD tweemaal zo hoog zijn als die voor astma. De verwachte stijging in de kosten voor COPD is groter dan de stijging in de kosten voor astma.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-01-27 )