|   print

Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht - Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
[ Cost-effectiveness and health gains when achieving policy ambitions for physical activity and overweight - Scientific basis for National Action Plan for Sport and Physical activity ]
 
Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, van Baal PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, Hopman-Rock M, Schuit AJ, de Wit GA, Bemelmans WJE

164 p in Dutch   2005

RIVM rapport 260701001
download pdf (553Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
An integrated policy, with broad implementation of interventions, will at least partially counteract the expected negative future trends in overweight and physical activity. Accompanying costs are high but outweighed by the health benefits. The costs per life year gained are approximately 6000 euros, accounting for the costs in life years gained, and stay well within socially accepted boundaries. The goal of the present research was to underpin both the aims and content of the national action plan for sports and physical activity through a literature study, more than 80 expert interviews and a comparison with national action plans in other countries. The Dutch Ministry of Public Health, Welfare and Sport is aiming to implement this action plan by the year 2006. Important conditions for a successful physical activity policy were identified. The approach should be an integrated one, supported by relevant stakeholders. Within this framework a mix of interventions should offered to several target groups. Sufficient budget and good coordination are essential, also with regard further scientific research. A realistic policy ambition for physical activity was estimated on the basis of two interventions with established long-term effectiveness, e.g. a community based approach and an intensive lifestyle programme. A realistic aim is a reduction in the prevalence rate of inactive persons of one to two percentage points over a period of five years. In addition, the prevalence rate of overweight people can be decreased by one to three percentage points. Achieving these policy targets could prevent thousands of disease cases during the next 20 years on condition that the abovementioned effective interventions are broadly implemented. The cost-effectiveness ratio per life year gained is estimated to be 6000 to 6500 euros and about 5600 to 6100 euros per quality-adjusted life year (QALY) gained.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De ongunstige ontwikkeling in beweeggedrag en overgewicht van de afgelopen jaren kan gedeeltelijk worden gekeerd door intensief interventiebeleid. De kosten hiervan zijn hoog, maar de gezondheidswinst weegt daar tegenop. De kosten per gewonnen levensjaar zijn omstreeks 6000 euro, rekening houdend met kosten in gewonnen levensjaren, en liggen daarmee onder de maatschappelijk aanvaarde grens. Het doel van dit onderzoek was de inrichting en ambities van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen te onderbouwen. Dit actieplan wil het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport vanaf 2006 gaan uitvoeren om lichamelijke activiteit in Nederland te bevorderen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuuronderzoek, meer dan tachtig interviews met (inter)nationale experts en een vergelijking met actieplannen in andere landen. Allereerst werden belangrijke randvoorwaarden voor succesvol beweegbeleid geidentificeerd. Het moet een geintegreerde aanpak zijn die door meer partijen wordt uitgevoerd en bestaat uit een mix van interventiemaatregelen voor verschillende doelgroepen. Voldoende budget en goede coordinatie zijn hierbij vereist, ook ten aanzien van verder wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens werd een realistisch beleidsdoel voor beweeggedrag vastgesteld op grond van twee interventiemaatregelen met bewezen effecten, namelijk een wijkgerichte benadering en een intensief leefstijlprogramma. Het is realistisch om een daling in het percentage inactieven na te streven van een tot twee procentpunten over vijf jaar. Daarnaast kan het percentage overgewicht dan dalen met een tot drie procentpunten. Het behalen van deze beleidsdoelen voorkomt duizenden ziektegevallen in de komende twintig jaar. Voorwaarde is dan wel het grootschalig inzetten van effectieve interventiemaatregelen. De kosten per gewonnen levensjaar bedragen omstreeks 6000 tot 6500 euro en per 'voor kwaliteit van leven gecorrigeerd' levensjaar (QALY) omstreeks 5600 tot 6100 euro.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-10-25 )