|   print

Costs of lifestyle interventions within health care and the amount of weight loss achieved
[ Kosten van leefstijlinterventies binnen de gezondheidszorg en het bereikte gewichtsverlies ]
 
Bogers RP, Vijgen SMC, Bemelmans WJE

60 p in English   2006

RIVM rapport 260701002
download pdf (364Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Lifestyle counselling in health care with respect to diet and physical activity can reduce body weight at reasonable costs. A weight loss of 5% after one year can be achieved at a cost of around 150 euro per patient (with an uncertainty range up to 300-400 euro). Each extra investment of 100 euro results in an additional loss of weight of one per cent. Extra investments above the 1000 euro do not result in more weight loss. The most effective interventions - where costs are kept constant - seem to be those in which a lower calorie diet is prescribed (and not only dietary advice), along with the possibility of behavioural therapy.
These conclusions are based on 73 interventions described in 42 original articles; all interventions had a dietary and a physical activity component. Intervention costs were assessed according to a standard procedure and compared to the reported weight loss one year after an intervention had been started. Quality-related study characteristics such as participant drop-out did not have an effect on the outcome. The fact that more expensive interventions are associated with more weight loss most probably reflects higher intensities of more expensive interventions. Weight loss also appeared to be associated with intervention costs after two years, but the number of interventions for this analysis was low. Further research into the long-term health effects, interpersonal variation and optimal intervention is recommended. Although our study did not indicate that supervised physical activity is associated with more weight loss, physical activity remains important because of its relationship with other favourable health effects.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Leefstijlbegeleiding binnen de gezondheidszorg rondom voedings- en beweeggedrag kan het lichaamsgewicht tegen redelijke kosten verminderen. Een gewichtsverlies van 5% na een jaar kan bereikt worden met begeleidingskosten rond de 150 euro per patient (met een onzekerheidsrange tot 300-400 euro). Elke extra besteding van 100 euro levert een gewichtsvermindering van een procent op. Boven een bedrag van ongeveer 1000 euro leidt meer begeleiding niet tot extra gewichtsverlies. Begeleidingstrajecten waarin deelnemers een dieet met een verlaagde hoeveelheid calorieen wordt voorgeschreven (en niet alleen dieetvoorlichting krijgen) en waarin gedragstherapie wordt aangeboden lijken -bij gelijkblijvende kosten- het meest effectief.
Dit blijkt uit een analyse van 73 begeleidingstrajecten beschreven in 42 originele publicaties, die alle gericht waren op zowel voeding als bewegen. De kosten van de trajecten zijn op een gestandaardiseerde manier berekend en vergeleken met het gewichtsverlies na een jaar. Studiekenmerken die samen kunnen hangen met de kwaliteit van onderzoek, zoals uitval van deelnemers, hadden geen effect op de uitkomsten.Dat duurdere begeleidingstrajecten tot meer gewichtsverlies leiden komt waarschijnlijk doordat de kosten zijn gerelateerd aan de intensiteit van het programma. Ook na twee jaar leek gewichtsverlies samen te hangen met de programmakosten, maar het aantal begeleidingstrajecten in deze analyse was laag. Er is verder onderzoek nodig naar de gezondheidseffecten op lange termijn, variatie tussen personen en het optimale programma. Ondanks dat de huidige analyse er niet op wijst dat bewegen onder begeleiding meer gewichtsverlies oplevert, blijft lichaamsbeweging belangrijk omdat dit andere gunstige gezondheidseffecten kan hebben.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-06-22 )