|   print

Final report of the HALE (Healthy Ageing: a Longitudinal study in Europe) project
[ Eindrapport van het HALE (Healthy Ageing: a Longitudinal study in Europe) project ]
 
Bogers RP, Tijhuis MAR, van Gelder BM, Kromhout D

55 p in English   2005

RIVM rapport 260853003
download pdf (499Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The HALE project showed an increase in Body Mass Index in the different age cohorts, suggesting that the current obesity epidemic went back as far as the 1960s. In some countries favorable changes in systolic blood pressure and serum cholesterol levels occurred. In general, low systolic blood pressure and serum cholesterol levels were related to a low cardiovascular diseases mortality risk. Consumption of a Mediterranean type of diet, moderate consumption of alcohol, non-smoking and regular physical activity were related to a lower mortality risk. These were taken both separately and in combination, the relationship was even stronger in the latter. In the elderly, health and functional status decreased with age, although in subsequent cohorts the proportion of healthy elderly has increased. Regular physical activity, moderate coffee consumption, being married, and living with others were all associated with a smaller cognitive decline in elderly men.
The aim of the HALE project was to study changes in and determinants of usual and healthy ageing in 13 European countries. For this project longitudinal data were used of three international studies: the Seven Countries Study database (7047 men followed for 35 years in five European countries) and the combined database of the FINE and SENECA Study (3805 elderly men and women followed for 10 years in 12 European countries).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Lichamelijk functioneren, psychisch welzijn, het geheugen en het sociale leven nemen af en ziekte en sterfte nemen toe met het ouder worden. Echter, niet iedereen krijgt te maken met ernstige gezondheidsproblemen op oudere leeftijd. In opeenvolgende generaties worden we steeds gezonder oud. Deze en andere resultaten worden beschreven in het eindrapport van het HALE project (HALE is "Healthy Ageing: a Longitudinal study in Europe", ofwel "Gezond ouder worden: een langlopende vervolg studie in Europa").
De resultaten tonen aan dat de gevolgen van ouder worden te beinvloeden zijn door voeding en leefstijl (roken, alcohol, bewegen) en daarmee samenhangende factoren. Mediterrane voeding, matig alcoholgebruik, niet roken en regelmatig bewegen dragen ieder afzonderlijk en vooral ook in combinatie bij aan het verlagen van het sterfterisico. Een lagere systolische bloeddruk en minder cholesterol in het bloed zijn ook bij ouderen gerelateerd aan een lager risico op sterfte aan hart- en vaatziekten. Blijven bewegen, matig koffiegebruik, getrouwd zijn of samenwonen verkleinen de kans op achteruitgang in geheugen. Ook bleek dat de huidige epidemie van overgewicht niet iets is van de laatste jaren: het aantal mensen met overgewicht in opeenvolgende generaties neemt al toe sinds 1960.
In dit project stonden voeding en leefstijl centraal. Daarom bevelen we aan om interventies op het gebied van de gezondheidsbevordering te richten op verschillende aspecten van voeding en leefstijl. Daarbij kunnen mensen dan zelf kiezen of ze bijvoorbeeld hun voedingsgewoonten of bewegingspatroon aanpassen, of allebei.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM VGC/SVC
( 2006-02-22 )