|   print

[  ]
 
Kalmijn S , Viet AL , Lokhorst WH , Tijhuis MAR , Kromhout D

74 p in Dutch   2001

download pdf (2664Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Zutphen Elderly Study is a longitudinal epidemiological study among men born between 1900-1920, which started in 1960 as the Dutch contribution to the Seven Countries Study. The purpose of the study is to obtain insight into changes in and risk factors for physical, social, psychological and cognitive functioning and subjective health among very old men in an international context. In addition, this study provides information on risk factors, including diet, for chronic diseases. This report describes the methods of the last examination round in 2000, in which a questionnaire, a test for physical and cognitive functioning, and a food consumption questionnaire was obtained. Additionally, a short physical examination took place. In total, 235 participants who were still alive were invited, of whom 171 participated (response 73%). Non-respondents less often lived independently or with partner and they less often classified themselves as healthy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Zutphen Ouderen Studie is een langlopend epidemiologisch onderzoek onder mannen geboren in de periode 1900-1920, dat in 1960 is gestart als Nederlandse bijdrage aan de Zeven Landen Studie. Het heeft als doel meer inzicht te krijgen in veranderingen in en risicofactoren voor lichamelijk, sociaal, psychologisch en cognitief functioneren en ervaren gezondheid bij zeer oude mannen in een internationale context. Daarnaast geeft deze studie informatie over de status van risicofactoren en de voedselconsumptie en de relatie tussen deze factoren en het optreden van chronische ziekten. Dit rapport beschrijft de methoden van de laatste onderzoeksronde in 2000, waarin een vragenlijst, een test voor lichamelijk en cognitief functioneren, en een voedingsvragenlijst werd afgenomen. Daarnaast vond een kort lichamelijk onderzoek plaats. Er werden 235 nog in leven zijnde deelnemers benaderd, waarvan er 171 (respons 73%) hebben deelgenomen. Non-respondenten woonden minder vaak zelfstandig en met partner en ze voelden zich iets minder vaak gezond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-11-30 )