|   print

De Natuurlijk Beloop studie van het PIAMA onderzoek: Verslag van de gegevensverzameling op de leeftijd van 1 jaar
[ The PIAMA project's Natural History study: data collection from parents of one-year-olds ]
 
Wijga A, Smit HA

51 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 260855002
Rapport beperkt verkrijgbaar via de auteurs  

Toon Nederlands

English Abstract
The Natural History study forms part of the Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (PIAMA) project. PIAMA is a birth cohort study with the objective of investigating prevention, incidence and risk factors pertaining to asthma and inhalation allergy. Recruitment of pregnant women for the PIAMA study took place between March 1996 and September 1997. The participating children (n=3291) in the Natural History study were born between July 1996 and October 1997. They will be followed until they are eight years old. Reported here is the collection of data on the children when they had reached the age of one. The method of data collection is described in detail along with the response; part of he data is summarised in tabular form. Forty eight parents (1.5%) had left the study before their child had turned one, due to perinatal deaths (18 cases) or other reasons. Questionnaires were therefore sent to 3243 parents and completed by 3029 (93%). Data collected covered risk factors, such as nutrition, passive smoking, housing conditions, use of day care, parental education and respiratory infections as well as early signs and symptoms of allergy and asthma. Comparison of PIAMA data with general population data reported by Statistics Netherlands (CBS) suggests underrepresentation of poorly educated and smoking parents in the PIAMA population.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM onderzoek naar het natuurlijk beloop van astma heeft tot doel de incidentie vast te stellen van astma en luchtwegallergie bij jonge kinderen en het effect na te gaan van verschillende risicofactoren in een groep pasgeborenen uit de algemene bevolking die tot hun achtste jaar gevolgd zullen worden. Gegevens worden gedurende de eerste levensjaren hoofdzakelijk verzameld met behulp van vragenlijsten die de ouders van de deelnemende kinderen toegestuurd krijgen en thuis invullen. Het onderzoek is opgezet in samenhang met een interventie-studie getiteld 'Reduction of exposure to indoor allergens', die wordt uitgevoerd door de Landbouwuniversiteit Wageningen, de Academische Ziekenhuizen in Rotterdam en Groningen en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam. In deze interventie-studie wordt ondermeer de mogelijkheid onderzocht om met behulp van allergeen-dichte matrashoezen het ontstaan van astma bij atopische kinderen te voorkomen. De Natuurlijk Beloop studie (NB) en de Interventie Studie (IS) vormen samen het PIAMA-onderzoek (Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie). In dit rapport wordt de gegevensverzameling bij de Natuurlijk Beloop deelnemers op de leeftijd van 1 jaar beschreven. In de periode juni 1996 t/m sept 1997 hebben 3291 aanstaande moeders deelname aan de Natuurlijk Beloop studie het PIAMA onderzoek toegezegd. De deelnemende kinderen werden geboren tussen juli 1996 en oktober 1997. Achttien kinderen zijn rond de geboorte overleden en dertig gezinnen hebben om andere redenen hun deelname aan het onderzoek opgezegd voordat het kind 1 jaar oud was. Tussen september 1997 en september 1998 ontvingen 3243 deelnemers de vragenlijst voor kinderen van 1 jaar oud. 3029 van hen (93%) stuurden de vragenlijst ingevuld terug. De gegevensverzameling is conform de planning uitgevoerd. De verzamelde gegevens weergegeven betreffen vaccinaties, allergische en niet allergische gezondheidsklachten, voeding, vochtproblemen in de woning, blootstelling aan tabaksrook en het gebruik van kinderopvang buitenshuis. Enkele kenmerken van de PIAMA populatie, nl. de leeftijdsverdeling, het opleidingsniveau en het rookgedrag van de ouders, zijn vergeleken met gegevens van het CBS betreffende de Nederlandse bevolking.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-07-12 )