|   print

De Natuurlijk Beloop studie van het PIAMA onderzoek: Verslag van de gegevensverzameling op de leeftijd van drie en vier jaar
[ The PIAMA project's Natural History study: data collection from parents of three- and four-year-olds ]
 
Wijga A, Smit HA

31 p in Dutch   2002

RIVM rapport 260855006
Rapport beperkt verkrijgbaar via de auteurs  

Toon Nederlands

English Abstract
The Natural History study forms part of the Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (PIAMA) project. PIAMA is a birth cohort study aimed at investigating prevention, incidence and risk factors pertaining to asthma and inhalation allergy. Recruitment of pregnant women for the PIAMA study took place between March 1996 and September 1997. The participating children (n=3291) in the Natural History study were born between July 1996 and October 1997. They will be followed until they are eight years old. Reported here is the collection of data on the children at age three and again at age four. The data collection procedure and response to the questionnaire are described in detail. Results are summarised in tabular form. Of the original 3291 participants 150 (4.6%) were lost-to-follow-up before the age of three and 162 (4.9%) before the age of four. Questionnaires for three-year-olds were therefore sent to 3141 parents and questionnaires for four-year-olds to 3129 parents. Questionnaires for three-year-olds were completed by 3028 (96.4%) participants and for four-year-olds by 2949 (94.2%). Results presented in the report pertain to characteristics of participants who were lost-to-follow-up, and to the children's health, the use of health care services, and functional and social limitations experienced by children with asthma and by their families.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM onderzoek naar het natuurlijk beloop van astma heeft tot doel de ontwikkeling van astma en allergie te bestuderen bij kinderen van 0 tot 8 jaar en het effect na te gaan van verschillende risicofactoren op de ontwikkeling van astma en allergie. Het onderzoek is opgezet in samenhang met een interventie-studie, waarin het effect van allergeen-dichte matrashoezen op het ontstaan van astma en luchtwegallergie bij atopische kinderen wordt onderzocht en die wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Utrecht, de Academische Ziekenhuizen in Rotterdam en Groningen en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam. De Natuurlijk Beloop studie (NB) en de Interventie Studie (IS) vormen samen het PIAMA onderzoek (Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie). In de periode maart 1996 tot september 1997 werden aanstaande moeders geworven voor deelname aan het onderzoek. De deelnemende kinderen (n=3291 in de Natuurlijk Beloop studie) werden geboren tussen juli 1996 en oktober 1997. Met behulp van vragenlijsten zijn gegevens verzameld v66r de geboorte en toen de kinderen resp. 3 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar en 4 jaar oud waren. In dit rapport wordt de gegevensverzameling op de leeftijd van drie en van vier jaar beschreven. Van de oorspronkelijke 3291 deelnemers waren er 150 (4,6 %) en 162 (4,9%) geen deelnemer meer op de leeftijd van resp. drie en vier jaar. Vragenlijsten voor driejarige kinderen werden verstuurd naar 3141 deelnemers en vragenlijsten voor vierjarigen naar 3129 deelnemers. Geretourneerd werden resp. 3028 (96,4%) en 2949 (94,2%) van de vragenlijsten. Een selectie van de verzamelde gegevens wordt in de vorm van tabellen gerapporteerd. Gepresenteerd worden gezondheidsklachten en aandoeningen in de eerste vier levensjaren, zorggebruik op de leeftijd van vier jaar en gegevens betreffende de beperkingen die kinderen en hun ouders in het dagelijks leven ondervinden door ziekte van het kind. De gegevens, die nog niet in detail zijn geanalyseerd, suggereren een aanzienlijke verhoging van zowel zorggebruik als ondervonden beperkingen bij kinderen met astma in vergelijking met andere kinderen.Vergelijking van de resterende PIAMA deelnemers met deelnemers die inmiddels definitief zijn uitgevallen wijst erop dat bij de uitvallers ongezonde leefgewoonten en gezondheidsklachten vaker voorkomen dan bij de niet uitvallers.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-12-18 )