|   print

MONICA Optional Study on Nutrition: the dietary assessment methodology
[ MONICA Optional Study on Nutrition: de voedselconsumptiemeting ]
 
Haveman-Nies A, Bokje E, Ocke M, Kromhout D

30 p in English   2002

RIVM rapport 261753001
download pdf (194Kb)  
Contains erratum 9 May 2003 see last page of the report  

Toon Nederlands

English Abstract
The WHO MONICA Project comprises a multi-centre study to monitor coronary heart disease and its risk factors over a period of 10 year. As part of the WHO MONICA Project, a Dietary Survey (MONICA Optional Study on Nutrition) was carried out in a sub-sample of around 4000 men aged 40-64 years from eleven European countries. In this report, the methodology used by individual centres in dietary assessment is described. This is followed by a comparison of the quality of the available food consumption data collected at the centres, which led to conclusions on the usefulness of these data for further research. The dietary record methods used in the study centres were assessed according to six criteria, including time at which data were recorded, instructions for describing food stuffs and portion sizes, data collection procedures, and instructions for the interviewers. Although the recording methods used in the different study centres have much in common, there were differences in several respects e.g. grouping of foodstuffs. In conclusion, dietary data need to be standardised before analysis can take place and study centres can be compared. This harmonisation of datasets will require more time. As no further funding is available, the MONICA Optional Study on Nutrition will not be continued.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het WHO MONICA Project is een monitoringsonderzoek naar veranderingen in hart- en vaatziekten en de risicofactoren over een periode van 10 jaar. Als onderdeel van dit project werd een voedingsonderzoek (Optional Study on Nutrition) uitgevoerd in een subpopulatie van circa 40000 mannen in de leeftijd van 40 tot 64 jaar uit 11 landen van Europa. In dit rapport worden de methodes die in de verschillende landen gebruikt zijn om de dagelijkse voedselconsumptie te meten, beschreven. Vervolgens wordt de kwaliteit van de gebruikte methodes vergeleken en wordt nagegaan of deze gegevens geschikt zijn voor vervolgonderzoek. De meetmethodes werden beoordeeld op de volgende punten: moment van rapportage, instructies met betrekking tot de beschrijving van geconsumeerde voedingsmiddelen en de schatting van portiegroottes, procedure voor gegevensverzameling en training van de interviewers. Het bleek dat er veel overeenkomsten waren in de meetmethodes die gebruikt werden in de verschillende onderzoekscentra. Toch had bijna elk onderzoekscentrum zijn beperkingen. De conclusie van dit rapport is dat de voedingsgegevens van de verschillende centra eerst moeten worden gestandaardiseerd voordat ze kunnen worden vergeleken. Deze harmonisatie van datasets zal veel extra tijd vragen. Aangezien voor deze activiteiten geen financiering aanwezig is, zal de MONICA Optional Study on Nutrition niet worden gecontinueerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-01-15 )