|   print

Het Project Monitoring Risicofactoren en Gezondheid Nederland (MORGEN-project). Jaarverslag 1993
[ The Monitoring Project on Risk Factors for Chronic Diseases (MORGEN-project) Annual Report 1993 ]
 
Smit HA, Verschuren WMM, Bueno de Mesquita HB, Seidell JC

76 p in Dutch   1994

RIVM Rapport 263200002

Toon Nederlands

English Abstract
The Monitoring Project on Risk Factors for Chronic Diseases (MORGEN-project) is conducted by the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM). Its general purpose is to determine the prevalence of risk factors for chronic diseases as well as the prevalence of some specific chronic conditions in a sample of the general population. In the MORGEN-project, data on the health status and prevalence of risk factors are collected in a random sample of the general population in the Netherlands from 1993 through 1997. In 1993, 5154 men and women participated in the MORGEN-project. The prevalence figures of the most relevant risk factors (hypercholesterolemia, hypertension, obesity) are comparable to those observed in the Monitoring Project on Cardiovascular Disease Risk Factors 1987-1991. The proportion of smokers however, decreased from 40% over the period 1987-1991 to 37% in 1993. The prevalence of self-reported asthma was 3%. Almost half of those with asthma reported regular use of medication. The prevalence of low back pain and of neck-shoulder complaints was approximately 50%. Of those with low back pain or neck and shoulder complaints, 10% had been on sick leave for longer than one week due to their complaints. Approximately 9% of the respondents reported regular headache with symptoms of mi74aine. The prevalence of self-reported diabetes was about 1%. Based on non-fasting glucose measurements, diabetes was diagnosed in an additional 0.8% of men and 0.1% of women.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het project Monitoring Risicofactoren en Gezondheid in Nederland (het "MORGEN-project") is een onderzoeksproject van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), waarin de gezondheidssituatie en het voorkomen van risicofactoren wordt gemeten in een steekproef van de Nederlandse bevolking gedurende de periode 1993 tot en met 1997. In 1993 werden 5154 mannen en vrouwen onderzocht. De prevalentiecijfers van de meest relevante risicofactoren (verhoogd cholesterolgehalte, hypertensie, obesitas) waren vergelijkbaar met die van het Peilstationsproject 1987-1991. Het percentage sigarettenrokers was ten opzichte van de periode 1987-1991 gedaald van 40% naar 37%. De zelf-gerapporteerde prevalentie van astma was 3%. Bijna de helft van degenen met astma gebruikte daarvoor regelmatig medicijnen. Lage rugpijn en nek- en schouderklachten in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek werd door bijna de helft van de deelnemers gerapporteerd. Ruim 10% had weleens 1 week of langer van het werk verzuimd ten gevolge van de klachten. Ongeveer 9% van de onderzoekspopulatie rapporteerde regelmatige hoofdpijn met verschijnselen van migraine. De prevalentie van zelf-gerapporteerde diabetes was ongeveer 1%. Op basis van hoge niet-nuchtere glucose waarden werd diabetes geconstateerd bij 0.8% van de mannen en 0.1% van de vrouwen die geen diabetes hadden gerapporteerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-11-30 )