|   print

Risicobepaling ten behoeve van de Inspectie Waren en Veterinaire Zaken. Verslag van een workshop, 27 oktober 1999
[ Risk assessment for the Inspectorate for Health Protection, Commodities and Veterinary Public Health. Workshop report, 27 October 1999 ]
 
Franssen EAM, Dusseldorp A

53 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 263610006
download pdf (4496Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the conclusions and recommendations from a workshop on risk assessment for the Inspectorate for Health Protection, Commodities and Veterinary Public Health. This workshop was part of the SPARC project and was held at the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) on October 27th 1999. The aim of this workshop was to stimulate discussion between participants of the Inspectorate and the RIVM on (methods for) risk assessment for (chemical and microbiological) safety of food, non-food and veterinary products. The participants from the Inspectorate as well as the RIVM judged the workshop as a useful exchange on information needs and scientific and technical knowledge and possibilities. Based on the results of this workshop a strategy on how to support risk assessment for the Inspectorate in the future will be formulated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de conclusies en aanbevelingen uit een workshop over risicobepaling ten behoeve van de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspectie W&V). Deze workshop was onderdeel van het project Schatting Populatie Attributieve Risico's Contaminanten (SPARC) en vond plaats op 27 oktober 1999 bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven. Het doel van deze workshop was om een discussie tot stand te brengen tussen medewerkers van de Inspectie W&V en het RIVM over hoe met moderne methoden en inzichten op het gebied van risicoschatting, de beoordeling van risico's in het werkveld van de Inspectie W&V optimaal kan worden vormgegeven. De nadruk lag daarbij op de chemische en microbiologische veiligheid van zowel 'food' als 'non-food' producten. De workshop werd als nuttig ervaren en heeft zowel voor de Inspectie W&V als voor het RIVM geleid tot meer kennis over en begrip van elkaars werkzaamheden. Op basis van de resultaten van deze workshop zal, in het kader van het project SPARC, een plan van aanpak worden opgesteld voor de ondersteuning van de Inspectie W&V bij het uitvoeren van risicoschattingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-06-22 )