|   print

Testbevuilingen voor de beoordeling van wasmachines voor chirurgische instrumenten; een vergelijkend onderzoek
[ Test soils for the evaluation of washer disinfectors for surgical instruments; a comparative study ]
 
Orzechowski TJH, de Bruijn ACP, van Drongelen AW, van Tienhoven EAE

24 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 265011002
download pdf (539Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Users of washer disinfectors are advised to select one of the three test soils meeting the criteria for performance qualification (validation) of washer disinfectors. The draft international standard for washer disinfectors (prEN ISO 15883 part 1) names seven different test soils that can be used to monitor the cleaning efficacy of washer disinfectors for surgical instruments. Unfortunately, the standard does not provide information on the quality of the different test soils, nor does it give any criteria for the selection of a test soil by the user. In a study performed by the RIVM these test soils were prepared, applied to stainless steel plates and dried, as prescribed in the instructions given in the draft standard. In addition two commercially available instant test soils were included in the evaluation. The contaminated plates were placed in an off-the-shelf table-top washer disinfector and subjected to a number of rinsing and washing processes. The production of one of the test soils proved to be impracticable, while three test soils and the two instant test soils showed little resistance to simple rinsing processes. The three remaining test soils were not removed by rinsing with warm or cold water. A proper cleaning process, which included washing at 60 degrees Centigrade for 5 minutes with an alkaline detergent, was necessary to completely remove these test soils. These three test soils therefore meet the requirements set by the RIVM.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De komende Europese norm voor desinfecterende wasmachines (prEN ISO 15883-1) specificeert voor het beoordelen van het reinigingsresultaat van wasmachines voor chirurgische instrumenten zeven verschillende testbevuilingen. De norm geeft echter geen informatie over de kwaliteit van de testbevuilingen. Er worden evenmin selectiecriteria genoemd. Om hierop zicht te krijgen heeft het RIVM onderzoek uitgevoerd. Hiertoe werden de in de concept norm gespecificeerde testbevuilingen geprepareerd, op stalen plaatjes aangebracht en gedroogd, conform de instructies in de ontwerpnorm. De testplaatjes werden in een standaard wasmachine geplaatst en onderworpen aan een aantal spoel- en wasprocessen. Een van de testbevuilingen bleek niet bereid te kunnen worden. Drie testbevuilingen bleken weinig resistent tegen de spoelprocessen. De overige testbevuilingen werden niet weggespoeld met koud water, noch met warm water van 45 graden Celcius. Een grondig reinigingsproces uitgevoerd met een alkalisch reinigingsmiddel bij 60 graden Celcius gedurende 5 minuten, was noodzakelijk om deze testbevuilingen volledig te verwijderen. Deze testbevuilingen voldoen daarmee aan de eisen van de onderzoekers. Twee commercieel verkrijgbare instant testbevuilingen werden door spoelen met koud water reeds verwijderd en voldeden derhalve niet aan de eisen. Gebruikers van desinfecterende wasmachines wordt geadviseerd om bij de validatie van de wasmachines een van de drie testbevuilingen te gebruiken die aan de eisen voldoen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-10-11 )