|   print

Optimalisatie van de dosis bij radiologisch onderzoek van kinderen - Inventarisatie van de praktijk in algemene ziekenhuizen
[ Optimization of dose in paediatric radiological imaging ]
 
Stoop P, Bijwaard H

32 p in Dutch   2006

RIVM rapport 265021005
download pdf (167Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Most radiology departments of Dutch hospitals hold unused possibilities for lowering the radiation dose to children. This was found in an investigation commissioned to the RIVM by the Dutch Health Care Inspectorate. Since children are more sensitive to the long-term harmful effects of ionizing radiation than adults, it is important to give radiation dose in children due attention. Radiographic imaging for children requires a lower dose than for adults. When x-ray equipment optimized for adults is used for children, they receive a higher dose. The average required dose can be reduced further by using dedicated protocols.d dedicated protocols for paediatric CT and fluoroscopy to often be missing. In some cases, obsolete fluoroscopy equipment is employed. On the other hand, the CT-scanners used are relatively modern. Radiologists indicate opting whenever possible for examinations without ionizing radiation such as ultrasound and MR. Follow-up also generally takes place in specialized children's hospitals that are better equipped. The investigation was carried out by conducting an oral survey. Two academic children's hospitals were visited, along with a representative sample of eighteen general hospitals. The recommendations following the investigation were formulated in cooperation with the paediatric radiology section of the Dutch Society for Radiology (NVvR).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De stralingsdosis bij rontgenonderzoek van kinderen kan in de meeste algemene ziekenhuizen lager. Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Aandacht voor de stralingsdosis bij kinderen is belangrijk. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor de schadelijke effecten van straling op lange termijn dan volwassenen. Voor een goede rontgenafbeelding van een kind volstaat een lagere dosis straling. Wanneer een kind wordt onderzocht met rontgenapparatuur die is afgesteld op een volwassene, krijgt het een hogere dosis straling dan een volwassene. Door speciale protocollen op te stellen voor rontgenonderzoek van kinderen kan de stralingsdosis beter worden beperkt.
Uit de inventarisatie van het RIVM bleek dat aanbevolen voorzieningen en speciale protocollen voor CT en doorlichting van kinderen en baby's vaak ontbreken. Voor doorlichting wordt soms verouderde apparatuur gebruikt. De CT-scanners zijn over het algemeen wel modern. Daarnaast kiezen radiologen waar mogelijk voor onderzoek zonder ioniserende straling, zoals een echo of MRI-scan. Ook vindt vervolgonderzoek vrijwel altijd plaats in gespecialiseerde kinderziekenhuizen, met beter aangepaste apparatuur. De inventarisatie is gedaan door middel van een mondelinge enquete. Er zijn twee academische kinderziekenhuizen bezocht en er is een representatieve steekproef gedaan van achttien algemene ziekenhuizen. De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek zijn geformuleerd in samenwerking met de sectie kinderradiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-11-06 )