|   print

[  ]
 
Tijhuis MAR , Surtees PG , Ormel J

45 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
The first phase in this study on psychosocial factors was a pilot of the logistics and the questionnaire. This pilot was held from April through May 1996 among former respondents of the Monitoring project on Cardiovascular Disease Risk Factors in Maastricht. This report shows the results of the pilot. Apart from socio-demographic characteristics, also questions on functional status and well-being, work, social life, mental health status, life experiences, childhood experiences and personal beliefs are included in the questionnaire. Dutch versions of questionnaires on functional status and well-being, and on elements of the part on personal beliefs (active coping, neuroticism, and extraversion) were available. Psychometric properties of all scales included were good. No attempt is made to compare in detail scores to other populations because of the limited number of respondents. The fact that all scales are comparable to the studies they originate from, gives good confidence in the main study of this project.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De eerste fase in het onderzoek naar psychosociale factoren bestond uit een pilot van de procedures en de meetinstrumenten. Deze pilot werd uitgevoerd in april en mei 1996 onder respondenten van het Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten in Maastricht. In dit rapport worden de resultaten van deze pilot getoond. Naast sociaal-demografische factoren zijn vragen over lichamelijk functioneren en welzijn, werk, sociale relaties, psychische gezondheid, levensgebeurtenissen, kindertijd en persoonlijkheid en coping opgenomen in de vragenlijst. Nederlandse versies van vragenlijsten over lichamelijk functioneren en welzijn en van persoonlijkheid en coping (actieve coping, neuroticisme, en extraversie) waren beschikbaar. De psychometrische eigenschappen van alle vragenlijsten bleken goed. Er is geen gedetailleerde vergelijking van scores met andere populaties uitgevoerd vanwege het lage aantal respondenten in deze pilot studie. Het feit dat alle gebruikte schalen vergelijkbaar zijn met de originele onderzoeken geeft vertrouwen ten aanzien van de hoofdstudie van het project.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-02-28 )