|   print

Water quality standards for uranium : Proposal for new standards according to the Water Framework Directive
[  ]
 
van Herwijnen R, Verbruggen EMJ

92 p in English   2014

RIVM letter report 270006003
download pdf (953Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
New environmental quality standards for uranium in water
Uranium is listed as a specific pollutant in the Dutch decree on monitoring for the Water Framework Directive (Regeling monitoring Kaderrichtlijn water). The compound is frequently detected in Dutch surface waters at concentrations above the current standards. New standards are necessary because the current ones do not comply with the most recent guidelines. On request of the Dutch ministry of Infrastructure and Environment (I&M), the RIVM presents a proposal for these new standards. The ministry has accepted the proposals in this report, and will set the new quality standards when updating the decree on monitoring in 2015.

Emission sources
Uranium is a natural compound present in rocks and soils. Its main entry in the environment is through mining, combustion of coal and the use of artificial fertiliser. Because of these sources the environmental concentration of uranium may increase above its natural background concentration. Uranium is commonly known for its radioactivity and use of enriched uranium in nuclear power plants and nuclear weapons. These sources, however, hardly contribute to the anthropogenic emission of uranium to the environment. Furthermore, the chemical toxicity of natural uranium is much more harmful than the potential environmental impact through its radioactivity. Therefore, this proposal is based on the (eco)toxicity of uranium and does not cover radioactivity.

Two quality standards for waterUnder the Water Framework Directive two types of quality standards are handled: the Annual Average Environmental Quality Standard (AA-EQS) and the Maximum Acceptable Concentration EQS (MAC-EQS). The AA-EQS is the concentration which should protect the ecosystem against adverse effects resulting from long-term exposure. The proposed AA-EQS is 0.5 microgram per litre. The MAC-EQS protects aquatic ecosystems from effects due to short-term exposure or concentration peaks. The latter standard did not exist for uranium and is proposed at 8.9 microgram per litre. Both standards are expressed as dissolved uranium, including background levels. The prosed AA-EQS is lower than the current value. Monitoring data indicate that the proposed value is currently exceeded in some of the Dutch surface waters.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nieuwe waterkwaliteitsnormen voor uranium
In de Regeling Monitoring Kaderrichtlijn Water (KRW) staat aan welke eisen het oppervlaktewater in Nederland moet voldoen, onder andere voor uranium. Uranium wordt op veel locaties aangetroffen in concentraties boven de huidige norm. Deze norm is echter niet afgeleid volgens de meest recente methodiek. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM nieuwe waterkwaliteitsnormen voorgesteld, die het ministerie vervolgens heeft overgenomen - de nieuwe waarden zullen eind 2015 worden opgenomen in de nieuwe Regeling monitoring KRW.

Bronnen van uranium
Uranium is een stof die van nature in rotsen en in de bodem zit. Uranium komt hoofdzakelijk in het milieu terecht via mijnbouw, de verbranding van steenkool en het gebruik van kunstmest. Dit kan ertoe leiden dat de concentratie van uranium in het milieu hoger wordt dan de van nature aanwezige achtergrondconcentratie. Uranium is vooral bekend vanwege de radioactiviteit en het gebruik van de sterk radioactieve vorm in kerncentrales en atoomwapens. Deze bronnen leveren echter maar een kleine bijdrage aan de hoeveelheid uranium in het milieu. De chemische eigenschappen van natuurlijk uranium zijn daarentegen veel schadelijker dan de radioactieve eigenschappen ervan. De normvoorstellen zijn daarom alleen gebaseerd op de (eco)toxicologische eigenschappen van uranium en hebben geen betrekking op de radioactiviteit.

Twee waterkwaliteitsnormen
De Kaderrichtlijn Water hanteert twee typen waterkwaliteitsnormen: de Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm (JG-MKN) en de Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-MKN). De JG-MKN is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn na langdurige blootstelling (0,5 microgram per liter). De MAC-MKN beschermt het ecosysteem tegen kortdurende concentratiepieken (8,9 microgram per liter). Beide normen gelden voor de concentratie uranium die in water is opgelost en de achtergrondconcentratie is in de norm verrekend. De voorgestelde JG-MKN is iets aangescherpt in vergelijking met de huidige norm en zal naar verwachting op een aantal locaties worden overschreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-12-04 )