|   print

[  ]
 
Loon AJM van, Tolboom RAL (eds)

48 p in Dutch   2005

download pdf (1136Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
KiesBeter.nl (Make better choices) is a Dutch public Internet portal offering viewers answers to all their questions on health and health care. This is an initiative of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport set up to encourage well-informed citizens to play a greater role in the Netherlands healthcare policy. This portal, managed by the National Institute for Public Health and the Environment, provides direct and specific responses to questions posed by the public on healthcare issues. It is also reliable, easy to use and coherent in the information offered. By the end of 2005 it should be possible to place questions on hospitalisation, healthcare insurance, medicines, and patient- and medical-care issues. In 2006 and 2007 the site will be further extended to include information on general practitioners, physiotherapists, homes for the elderly, nursing homes, homecare, mental health and care for the handicapped, to name a few. The year 2006 should also see a change to a more integrated approach to providing answers to questions that are more closely related to people's needs. Thus the homepage will be more structured, with more structured links to the deeper layers of the site. Services will also be extended from 2006 onwards to offer viewers information via the telephone and local information centres.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
KiesBeter.nl is de publieke zorgportal die burgers antwoorden biedt op al hun vragen op het gebied van gezondheid en zorg. KiesBeter.nl is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitvoering is in handen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit initiatief schept de voorwaarden voor een goedgeinformeerde, kiezende burger, die een steeds centralere rol speelt in het beleid op dit gebied. Dit rapport schetst de verdere ontwikkeling van kiesBeter.nl voor de periode 2006-2007. De inspanningen van de portalorganisatie zijn met name gericht op de vraaggerichtheid, betrouwbaarheid, eenvoud en samenhang van de gepresenteerde informatie. Eind 2005 kan informatie over ziekenhuizen, zorgverzekeringen, medicijnen, patientenbelangen en medische informatie via kiesBeter.nl geraadpleegd worden. In 2006 en 2007 wordt kiesBeter.nl verder uitgebreid met informatie over onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. In 2006 wordt tevens een overkoepelende aanpak ontwikkeld die nog dichter aansluit bij de vragen van de gebruiker. Deze zal structuur geven aan de portalhomepage en de koppeling met de informatie op de diverse onderdelen. Ook zal vanaf 2006 de dienstverlening uitgebreid worden. Burgers kunnen dan niet alleen de website raadplegen, maar ook gebruik maken van een telefonische hulpdienst of binnenlopen bij een informatiepunt in de buurt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2006-07-28 )