|   print

Dare to Compare! : Benchmarking Dutch health with the European Community Health Indicators (ECHI)
[ Kijk en Vergelijk! : Een benchmark van de Nederlandse gezondheid op basis van de European Community Health Indicators (ECHI) ]
 
Harbers MM, van der Wilk EA, Kramers PGN, Kuunders MMAP, Verschuuren M, Eliyahu H, Achterberg PW

304 p in English   2008

RIVM Rapport 270051011
download pdf (9008Kb)  
Verkrijgbaar bij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten (tel: 030-6383838).  Available from: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten (tel: +31-30-6383838).  

Toon Nederlands

English Abstract
Following a period of stagnation in the 1990s, the life expectancy of Dutch women has been increasing since 2000. The average age of 82 years is now following the trend for the average age of women in the 27 European Union (EU) Member States. As in other EU countries, women in the Netherlands live longer than men but they are slightly less healthy when compared to other countries. In the Netherlands, a relatively high number of women die from cancer and diseases of the respiratory system, such as COPD. More and more women are dying from lung cancer in the Netherlands - partly because of the high percentage of women who smoke in this country.
The above are some of the conclusions drawn from an RIVM study, which compares the health of people in the Netherlands with that of other EU countries. One reason for conducting this study was prompted by the 2006 Minister of Health, Welfare and Sport who wanted to return the Netherlands back to the top five European countries regarding public health.
The comparisons also show that the Netherlands is one of the best countries regarding mortality from cardiovascular disease and accidents. The life expectancy of Dutch men is in line with life expectancy in the 15 more affluent 'old' EU countries. This life expectancy is higher than the average of the new Member States in the current 27 EU countries. Dutch men reach an average age of 78 years.
This is the first time that Dutch public health has been internationally compared based on the ECHI shortlist. The shortlist is a set of more than eighty European health indicators on, e.g., disease, lifestyle and prevention. The report also focuses on the health of young and old people and includes an analysis of the availability, comparability and quality of the data necessary for international comparisons.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Na een periode van stagnatie in de jaren negentig stijgt sinds 2000 de levensverwachting van Nederlandse vrouwen weer. De gemiddelde leeftijd van 82 jaar gaat nu gelijk op met het gemiddelde van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). Net als in andere EU-landen leven Nederlandse vrouwen langer dan mannen. Maar in vergelijking met andere landen zijn ;ederlandse vrouwen wat minder gezond dan de Nederlandse mannen. Zo behoort Nederland tot de landen waar verhoudingsgewijs veel vrouwen sterven aan kanker of aan ziekten van de ademhalingswegen, zoals COPD. Steeds meer Nederlandse vrouwen sterven aan longkanker, onder andere door het hoge percentage rokende vrouwen in Nederland.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat de gezondheid in Nederland met die van de andere EU-landen vergelijkt. Het onderzoek is mede ingegeven door de ambitie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 2006 om de Nederlandse volksgezondheid terug te brengen in de top vijf van Europa.
De vergelijking laat verder zien dat Nederland tot de beste Europese landen behoort voor sterfte door hart- en vaatziekten en ongevallen. De levensverwachting van Nederlandse mannen is vergelijkbaar met de levensverwachting van de 15 meer welvarende 'oude' EU-landen. Die is hoger dan de gemiddelde levensverwachting van de nieuwe lidstaten van de huidige 27 EU-leden. Nederlandse mannen worden gemiddeld 78 jaar.
Het is de eerste keer dat de Nederlandse volksgezondheid internationaal is vergeleken op basis van de ECHI-shortlist. Dat is een set van meer dan tachtig Europese gezondheidsindicatoren over onder andere ziekte, leefstijl en preventie. Het rapport geeft ook specifiek aandacht aan de gezondheid van jongeren en ouderen. Daarnaast bevat het een analyse van de beschikbaarheid, vergelijkbaarheid en kwaliteit van gegevens die nodig zijn voor internationale vergelijkingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-11-27 )