|   print

Arbeidsomstandigheden en ziektelast - Een haalbaarheidsstudie
[ The occupational burden of disease - A feasibility study ]
 
Hoeymans N, Eysink PED, de Hollander AEM

61 p in Dutch   2005

RIVM rapport 270052001
download pdf (260Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Workers enjoy better health than non-workers, but work can also cause health loss. Burden of disease assessments are used to give us an impression of health loss caused by working conditions. This assessment model approach, corresponding to the burden of disease estimates used in the model of the Public Health Status and Forecasts, represents a new approach in occupational health. This model has as its starting point occupational diseases and not the potentially health-threatening factors associated with working conditions - common in occupational health. Disease burden estimates can answer such questions as how bad a particular working condition is compared to other health risks, how much of this disease burden is preventable and what measures are the most profitable. This report describes a framework to estimate the occupational burden of disease. Using examples of back pain, hearing impairment, stress-related illnesses and complaints of arm, neck and shoulder, we illustrate the possibilities and impossibilities offered by occupational burden of disease estimates. Of these four complaints, hearing impairment is responsible for most of the health loss. In theory, then, most health benefits can be gained by the prevention of a hearing impairment. Disease burden calculations require a lot of data, if they are to be meaningful. However, as seen in our examples, part of the information is still seen to be lacking, e.g. data on the prevalence of some occupational diseases and exposure to working conditions. This feasibility study, commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment, shows that calculations on the occupational burden of disease are not only possible, but also useful, provided that extra investments are made.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Werknemers hebben een betere gezondheid dan mensen die niet werken, maar werken kan ook gezondheidsverlies veroorzaken. Ziektelastberekeningen geven een indruk van het gezondheidsverlies door arbeidsomstandigheden. Dit is een nieuwe aanpak in de arbeidshygiene en sluit aan bij het model van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV). Dit model gaat uit van arbeidsgerelateerde aandoeningen en niet, zoals gebruikelijk in de arbeidshygiene, van de mogelijk gezondheidsbedreigende factoren in de arbeidssituatie. Met ziektelastberekeningen kunnen vragen worden beantwoord als: hoe erg is deze arbeidsomstandigheid in vergelijking met andere gezondheidsrisico's? hoeveel van deze ziektelast kan worden voorkomen? en welke maatregelen leveren de meeste gezondheidswinst op? Dit rapport beschrijft een raamwerk voor het berekenen van de ziektelast van arbeidsomstandigheden. Aan de hand van rugklachten, gehoorstoornissen, stressgerelateerde klachten en klachten van arm, nek en schouder illustreren we de (on)mogelijkheden van berekeningen van de ziektelast van arbeidsgebonden aandoeningen. Van deze vier aandoeningen veroorzaakt slechthorendheid bijvoorbeeld het meeste gezondheidsverlies. Bij slechthorendheid is dus in theorie de meeste gezondheidswinst te behalen. Deze haalbaarheidsstudie, die op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd, laat zien dat berekeningen van de ziektelast van arbeidsomstandigheden via het VTV-model niet alleen bruikbaar maar ook mogelijk zijn, mits extra investeringen worden gedaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-11-04 )