|   print

Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging: nationale en lokale mogelijkheden
[ A healthy environment for the prevention of weight gain: national and local opportunities ]
 
Storm I, Nijboer C, Wendel-Vos GCW, Visscher TLS, Schuit AJ

63 p in Dutch   2006

RIVM rapport 270061002
download pdf (256Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Like in most other western countries, the physical and social environment in the Netherlands has developed in such a way that it has become easy to choose for an inactive lifestyle and excessive consumption of energy dense foods. Both lifestyle factors play an important role in the development of overweight in the Dutch population. Interventions that favour healthy lifestyle choices may contribute to the prevention of gaining weight. In this report a number of potentially effective measures at the national and local level are identified that may stimulate physical activity and discourage intake of energy dense foods. At the national level possible effective strategies are: (1) increase in the number of hours of physical education at school and (2) (increase of) offering low caloric drinks in vending machines. At the local level possible effective strategies are (3) creating attractive walking and bicycling paths, (4) exercise-friendly school playgrounds, (5) a healthy school environment, (6) subsidizing and stimulating active commuting to work and school, (7) offering low caloric foods in canteens and (8) optimal use of available sport facilities. Preliminary theoretical calculations show that these potentially effective measures will result in a relative weight loss of 0.2 kg per person at the population level. Creating a healthy environment implies an integrated approach involving various sectors such as the media, the education sector, the food industry, urban planning sector, employers and the public health sector at the local and national level. Therefore pursuing a 'health in all policies' approach seems necessary. However, a successful multi-policy approach is only possible when there is sufficient support, clear division of roles and a clear policy framework.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland en veel andere westerse landen is de omgeving zodanig ingericht dat het steeds eenvoudiger wordt om te kiezen voor minder lichaamsbeweging en overmatige consumptie van energierijke voeding. Beide gedragingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van overgewicht in Nederland. Het gunstig beinvloeden van de leefomgeving kan bijdragen aan de preventie van gewichtsstijging. In dit rapport wordt een aantal kansrijke maatregelen op nationaal en lokaal niveau geidentificeerd die kunnen bijdragen aan een leefomgeving waarin bewegen wordt gestimuleerd en overmatig eten wordt tegengegaan. De meest kansrijke maatregelen op nationaal niveau zijn: (1) het ondersteunen van meer uren bewegingsonderwijs op school en (2) het (meer) aanbieden van energiearm aanbod in frisdrankautomaten.Op lokaal niveau zijn kansrijke maatregelen: (3) het realiseren van aantrekkelijke wandel- en fietspaden, (3) beweegvriendelijke schoolpleinen, (4) een gezonde schoolomgeving, (5) het subsidieren en stimuleren van fietsen voor woon-werkverkeer, (7) het aanbieden van meer energiearme voedingsmiddelen in kantines en (8) het optimaal gebruiken van bestaande sportfaciliteiten. Theoretische berekeningen laten zien dat met een aantal van bovengenoemde maatregelen een relatieve gewichtsdaling van 0,2 kg per jaar per persoon op bevolkingsniveau realistisch lijkt. Het veranderen van de leefomgeving vergt samenwerking met verschillende partijen zoals media, onderwijs, ruimtelijke ordening, voedingsmiddelenindustrie en werkgevers op zowel nationaal als lokaal niveau. Succesvol integraal gezondheidsbeleid kan alleen gerealiseerd worden wanneer er voldoende draagvlak, duidelijke rolverdeling en een helder beleidskader aanwezig is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie NIGZ Instituut voor Gezondheidswetenschappen VU
( 2006-08-22 )