|   print

Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter
[  ]
 
van den Berg M, Schoemaker CG

160 p in Dutch   2010

RIVM rapport 270061007
download pdf (4133Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
'Effecten van preventie' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 hanteert de overheid in het preventiebeleid een vijftal speerpunten. Het gaat om het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik en de preventie van diabetes en depressie. Ook wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan het verminderen van gezondheidsachterstanden. Voor al deze onderwerpen worden in dit rapport de preventiemogelijkheden beschreven en kritisch tegen het licht gehouden. Zo wordt een systematisch en zorgvuldig overzicht gegeven van de effecten van preventie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-03-25 )