|   print

Effecten van vaccinatie en screening in Nederland : Achtergrondrapportage behorend bij rapport:'Effecten van Preventie', behorend bij de VTV 2010
[  ]
 
Achterberg PW, van Kranen HJ, Conyn M, Lock AJJ, van den Berg M

63 p in Dutch   2011

RIVM rapport 270061012
download pdf (408Kb)  
Rapport bevat geen rapportnummer!  Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het VTV2010-deelrapport 'Effecten van preventie' is vooral gericht op de effecten van preventie gericht op de beleidspeerpunten van de afgelopen jaren (roken, overmatig alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie). Maar omdat preventie veel breder is dan alleen deze gebieden, gaat dat rapport in een bijlage ook in op de effecten van ziektepreventie en gezondheidsbescherming. Voor de preventiegebieden screening en vaccinatie is een aparte achtergrondstudie uitgevoerd. De bevindingen van deze achtergrondstudie leest u in dit rapport.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-12-31 )