|   print

Let op letsels. Preventie van ongevallen, geweld en suicide
[  ]
 
Lanting LC, Hoeymans N

240 p in Dutch   2008

RIVM rapport 270102001
download pdf (2498Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Letsels komen veel voor in de samenleving en vormen zowel wat betreft de oorzaken als de gevolgen een heterogeen volksgezondheidsprobleem. Het gaat daarbij niet zo zeer om kleine letsels, maar om letsels waarvoor mensen medische behandeling krijgen of, erger nog, als gevolg waarvan mensen overlijden. Ook vanuit kosten geredeneerd, leveren letsels een belangrijke bijdrage aan de lasten binnen het domein van de volksgezondheid. Letsels veroorzaken veel leed, leed dat voor een groot deel te vermijden is. Daarom is het zeer de moeite waard om preventie van letsels onder de loep te nemen.
Dit rapport geeft een overzicht van de omvang van letsels en de oorzaken en gevolgen ervan in Nederland. Daarnaast zet het de activiteiten op een rij die preventie van letsels als doel hebben, waarbij ook het effect en het bereik van deze activiteiten staan beschreven. Het rapport geeft aanbevelingen voor beleid dat preventie van letsels optimaliseert, met de nadruk op preventie van vallen bij ouderen, suocide en ongevallen met fietsen en bromfietsen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-08-28 )