|   print

[  ]
 
Schrijvers CTM , Storm I

104 p in Dutch   2009

download pdf (1283Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Many policy measures are available for tackling inequalities in health, but as yet the effects of such measures are inadequately understood. This was the conclusion of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) following completion of a study carried out by order of the Ministry of Health, Welfare and Sport. The aim of this study was to investigate the effects of policy measures on inequalities in health. The potential of policy resolutions mentioned in the 2008 national budget for reducing health inequalities was studied. The effects of 14 existing policy measures were also studied. As demonstrated in previous investigations, the health of people with a low socioeconomic status is generally worse than that of individuals with a high socioeconomic status. In addition, allochthonous people are generally unhealthier than autochthonous people. It is important that policies aimed at tackling the diversity of causes of health inequalities involve not only the public healthcare sector but also other relevant sectors subject to policymaking, such as the education, social affairs and environmental planning sectors. Policy needs to be integrated and aimed at improving the following: (1) the socioeconomic position of people; (2) participation in the labour market of people with health problems; (3) the living and working conditions and lifestyle of people with a low socioeconomic position; (4) the accessibility and effectiveness of healthcare for people with a low socioeconomic position. This study reveals that of the 153 policy resolutions mentioned in the 2008 national budget, 38 address at least one of these four points. It is therefore plausible that they will diminish health inequalities. In contrast, a link between the effects of the 14 existing policy measures and a contribution to the reduction of health inequalities is difficult to establish.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er bestaan veel beleidsmaatregelen om gezondheidsachterstanden te verkleinen, maar er is nog onvoldoende bekend over de effecten ervan. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin, in opdracht van het ministerie van VWS, het effect van beleidsmaatregelen op gezondheidsachterstanden is onderzocht. In dit onderzoek is geanalyseerd welke beleidsvoornemens in de rijksbegroting 2008 er aan kunnen bijdragen gezondheidsachterstanden terug te dringen. Daarnaast is gekeken naar de effecten bij 14 bestaande beleidsmaatregelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status over het algemeen slechter is dan de gezondheid van mensen met een hoge sociaaleconomische status. Ook allochtonen zijn over het algemeen ongezonder dan autochtonen. Om de veelheid aan oorzaken van gezondheidsachterstanden aan te pakken, is het van belang om naast de volksgezondheidssector andere beleidssectoren te betrekken. Voorbeelden zijn de sectoren onderwijs, sociale zaken en ruimtelijke ordening. Het beleid dient integraal te zijn en de volgende vier punten te verbeteren: 1. de sociaaleconomische positie van mensen; 2. de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsproblemen; 3.de woon- en werkomstandigheden en de leefstijl van mensen met een lage sociaaleconomische positie; 4. de toegankelijkheid en effectiviteit van de gezondheidszorg voor deze groepen. Uit dit onderzoek blijkt dat van de 153 voorgenomen beleidmaatregelen in de rijksbegroting er 38 op minimaal een van de vier bovengenoemde punten gericht zijn. Daardoor is het aannemelijk dat ze gezondheidsachterstanden terugdringen. Het verband tussen de effecten van de 14 bestaande maatregelen en de bijdrage aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden is echter moeilijk te leggen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2009-05-28 )