|   print

Ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden in Nederland 2007
[ Occupational burden of disease in the Netherlands ]
 
Eysink PED, Dekkers S, Janssen P, Poos MJJC, Meijer SM

128 p in Dutch   2012

RIVM rapport 270231002
download pdf (545Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Occupational health risks cause 3.9% (uncertainty 1.5%-7.2%) of the total burden of disease in the Netherlands. The concept of burden of disease is a measure to express the loss of health. It combines the time lost due to premature mortality, prevalence and seriousness of the health problems. A high workload, working with a computer and exposure to harmful chemicals are the most unfavourable working conditions leading to health problems. They contribute most to the occupational burden of disease caused by: burn-out, depression, complaints of arm, neck and shoulder (CANS), chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer. The health benefits of work were not included in this report. In 2020, burn-out, depression and CANS also cause a high burden of disease in the working population, considering unchanged economical conditions, a retirement age of 65 and unchanged health and safety policy.

In 2007, the RIVM showed for the first time which occupational conditions contributed most to the burden of disease in 2003. The current report provides an update of the occupational burden of disease with data from 2007, as well as a forecast to 2020 and an exploration of the burden of disease per occupational sector. These estimates give policy makers insight in the influence of occupational risks on the health of employees. The data offer starting points for measures to reduce the burden of disease caused by these complaints.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ongunstige arbeidsomstandigheden veroorzaken 3,9% (onzekerheidsmarge 1,5%-7,2%) van de totale ziektelast in Nederland. De ziektelast is een maat om het verlies aan gezondheid uit te drukken. Het combineert vroegtijdige sterfte, de mate van vóórkomen van gezondheidsproblemen en de ernst van de gezondheidsproblemen. De ongunstige arbeidsomstandigheden die leiden tot de meeste ongezondheid zijn werkdruk, beeldschermwerk en blootstelling aan stoffen. Deze omstandigheden kunnen leiden tot burn-out, depressie, KANS (klachten van arm, nek en schouder), COPD (chronisch obstructieve longziekten) en longkanker. In het rapport is de positieve invloed van arbeid op de gezondheid niet meegenomen. Ook in 2020 veroorzaken burn-out, depressie en KANS veel ziektelast in de werkzame beroepsbevolking, bij ongewijzigde economische omstandigheden, een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en bij ongewijzigd (arbo)beleid.

In 2007 heeft het RIVM voor het eerst laten zien welke arbeidsgerelateerde aandoeningen veel ziektelast in Nederland veroorzaken met gegevens uit 2003. Het huidige rapport biedt een hernieuwde versie met data uit 2007, evenals een toekomstverkenning en een verkenning van de ziektelast per sector. Deze schattingen geven beleidsmakers inzicht in de invloed van arbeidsrisico's op de gezondheid van werknemers. Deze benadering geeft ook aanknopingspunten voor maatregelen om de ziektelast door deze aandoeningen te verminderen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-12-31 )