|   print

De ziektelast van suīcide en suīcidepogingen
[ The burden of disease of suicide and suicide attempts ]
 
Hoeymans N, Schoemaker CG

54 p in Dutch   2010

RIVM rapport 270342001
download pdf (2995Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the Netherlands, there are almost 1 500 deaths from suicide every year. Given that fact, suicide ranked 21 on the list of most important diseases in the Netherlands. However, also non-fatal suicide attempt cause suffering, both physical and mental. If this suffering is taken into account, 'suicide and suicide attempts' ascend to place 11 in this ranking of diseases. This is the result of a study performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), in cooperation with the Netherlands Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos-institute), the VU University Medical Center and the Consumer Safety Institute, and commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport.
In the Public Health Status and Forecast Report 2010, RIVM published a ranking of diseases causing the highest burden of disease in the Netherlands. Coronary heart disease, stroke and anxiety disorders rank 1 to 3 on this list. The burden of disease is high if many people die from the disease, many people suffer from the disease and/or the impact on the quality of life is high.
Injuries caused by suicide attempts lead to 1 500 deaths, 15 000 treatments at the departments of emergency care and 9 000 hospital admissions. However, not every suicide attempt is treated in hospital and can be found in these statistics. According to surveys, each year almost 100 000 people in the Netherlands try to commit suicide. Based on these figures and on information about the severity of the injuries and psychological suffering, the new estimate of the burden of disease of suicide and suicide attempts is twice as high as the former estimate.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland sterven jaarlijks bijna 1500 mensen door zelfdoding. Daarmee stond suīcide op de 21ste plaats in de rangordelijst van de belangrijkste aandoeningen in Nederland. Ook niet-dodelijke pogingen veroorzaken echter veel leed, zowel lichamelijk als psychisch. Als de ziektelast van suīcidepogingen ook wordt meegerekend, stijgt 'suīcide en suīcidepoging' naar de 11de plaats in deze rangordelijst. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS uitvoerde, in samenwerking met het Trimbos-instituut, het VU medisch centrum en Consument & Veiligheid.
Het RIVM publiceerde in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) 2010 een rangordelijst met ziekten die de meeste ziektelast in Nederland veroorzaken. Coronaire hartziekten, beroerte en angststoornissen vormen respectievelijk de eerste drie aandoeningen op deze lijst. Ziekten veroorzaken veel ziektelast als de sterfte aan deze ziekte hoog is, als er veel mensen aan de ziekte lijden en/of als de ziekte een grote impact heeft op de kwaliteit van leven.
Letsels door suīcidepogingen leiden jaarlijks tot 1500 doden, 15.000 behandelingen op de spoedeisende hulp en 9000 ziekenhuisopnamen. Omdat niet alle suīcidepogingen resulteren in een behandeling in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp, komen niet alle pogingen in deze statistieken terecht. Uitgaande van bevolkingsonderzoek, zijn er in totaal elk jaar bijna 100.000 mensen die een suīcidepoging doen. Op basis van deze cijfers en van informatie over de ernst van de lichamelijke letsels en psychisch leed is de ziektelast van suīcide en suīcidepogingen naar schatting twee keer zo hoog als eerder werd berekend.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Trimbos Instituut Stichting Consument en Veiligheid Vrije Universiteit Amsterdam
( 2010-08-06 )