|   print

Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid. Een overzicht op basis van de leeflijnen uit de handleidingen voor roken, alcohol, overgewicht en depressie
[ Effectiveness of preventive interventions in local health policy in the Netherlands. An overview based on lists of local health policy interventions on smoking, excessive alcohol consumption, overweight and depression ]
 
van den Berg M, Bovendeur I, Meijer SA, Savelkoul M, Hamberg-van Reenen HH, Zwakhals SLN, Kommer GJ

58 p in Dutch   2010

RIVM rapport 270382001
download pdf (760Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Only a minority of preventive interventions in Dutch local health policy is effective on the prevalence of smoking, excessive alcohol consumption, or overweight, or on the incidence of depression. Moreover, there is often a lack of information regarding the efficacy of those interventions that were most frequently offered. The theoretical effects of a number of interventions have been estimated at population level. The limited reach of the interventions estimated resulted in low estimates. Even taking maximum reach into account, each of the selected interventions could only partly contribute to policy aims for decreasing the prevalence of smoking, alcohol consumption, or overweight in the Dutch population.
The above outlines the results of a study conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Dutch Health Care Inspectorate (IGZ). For this study, a literature search was performed for data on how effective interventions are in the Dutch population. Data on local reach of preventive interventions were also used. Subsequently, the effects at population level for current reach and for theoretically maximum reach for a selection of effective interventions were estimated using a model.
It was expected that each of the selected interventions would only partly contribute to the policy aims for smoking, alcohol consumption, and overweight, because prevention includes more than local health policy alone. A combination of different interventions, including legislation and regulatory measures as well as preventive healthcare, would contribute much more to the policy aims.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een minderheid van de interventies uit de leeflijnen voor lokaal gezondheidsbeleid is effectief in het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht of depressie. Van de interventies die het meest aangeboden worden in de GGD-regio's is de effectiviteit vaak niet bekend. Voor enkele effectieve interventies zijn de theoretische effecten op bevolkingsniveau geschat. Op basis van wat bekend is over het huidige bereik van deze interventies, zijn de geschatte effecten klein. Als uitgegaan wordt van een maximaal haalbaar bereik zijn de effecten groter, maar de bijdrage aan het behalen van de beleidsdoelstellingen blijft gering.
Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ ) is uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn gegevens over effectiviteit van leeflijninterventies verzameld in de literatuur en is gebruikgemaakt van aanbod- en bereikcijfers van alle GGD'-en in Nederland. In modelberekeningen is vervolgens voor een selectie van effectieve interventies geschat wat de effecten op bevolkingsniveau zouden kunnen zijn van het huidige en theoretisch maximale bereik. Deze schattingen, die door een aantal bronnen van onzekerheid als indicatief gezien moeten worden, zijn ten slotte vergeleken met de doelstellingen uit de preventienota 'Kiezen voor gezond leven'.
Dat enkele afzonderlijke leefstijlinterventies naar schatting maar beperkt bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen is verklaarbaar. Het preventiebeleid is immers veel breder dan alleen lokale leefstijlinterventies. Een combinatie van maatregelen, waaronder ook wet- en regelgeving, accijnzen, en preventie in de zorg zal sterker bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-05-27 )