|   print

Evaluatie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002
[ Evaluation of the Public Health Status and Forecast 2002 ]
 
Poos MJJC, Akker EM, van Dijk JJM, van Oers JAM

31 p in Dutch   2003

RIVM rapport 270551004
download pdf (213Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In November 2002 the RIVM published the third Public Health Status and Forecasts (PHSF) summary report called, 'Health on Course?' This report concluded the third PHSF cycle, in which not only 'Health on Course?' appeared but also a number of PHSF thematic reports and two websites: the National Public Health Compass and the National Atlas for Health and Health Care. Just as for the PHSF 1993 and 1997 cycles, an evaluation was carried out on PHSF 2002 by the Centre for Public Health Forecasting in close collaboration with the Directorate General for 'Prevention and Public Health' of the Ministry of Public Health, Welfare and Sport. Besides the summary report 'Health on Course', the evaluation also covered the thematic reports and the two websites, along with the underlying process and products.The evaluation was aimed in the first place at gaining more insight into the value of the different products for various interested parties. The second aim was to identify potential areas of improvement. Several recommendations and points of special interest for the design of the following PHSF in 2006 have been formulated on the basis of the evaluation outcomes.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In november 2002 heeft het RIVM de derde Volksgezondheid Toekomst Verkenning gepresenteerd, onder de titel 'VTV-2002, Gezondheid op koers?'. Met het verschijnen van dit samenvattend rapport is de derde VTV-cyclus afgerond. Behalve het rapport 'Gezondheid op koers?' is in deze cyclus ook een aantal themarapporten verschenen en zijn twee websites ontwikkeld, de Nationale Atlas Volksgezondheid en het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Net als bij de VTV-1993 en de VTV-1997 is ook nu weer een evaluatie uitgevoerd, gezamenlijk door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM en de Directie Preventie en Openbare Gezondheidszorg van het ministerie van VWS. De evaluatie betreft alle bovengenoemde producten en is zowel een product- als een procesevaluatie. De evaluatie is in de eerste plaats bedoeld om inzicht te krijgen in de waarde van de verschillende onderdelen van de VTV-2002 voor de belanghebbenden. Daarnaast is de evaluatie gericht op het identificeren van punten waar verbetering gewenst is. Op basis hiervan zijn adviezen en aandachtspunten geformuleerd die gebruikt kunnen worden voor de opzet van de VTV-2006.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-10-24 )