|   print

[  ]
 
Lucht F van der ; Verkleij H

132 p in Dutch   2002

download pdf (937Kb)  
VTV-themarapport, onderdeel van de VTV 2002

Toon Nederlands

English Abstract
The Health status of the people living in the big cities in The Netherlands is worse compared to the rest of the Dutch people. This is a consequence of the lagging health status of the inhabitants of the deprived areas within the cities. A broad effort is needed to improve the health status of this group. The Public health sector cannot manage this alone, because many of the opportunities are within the range of influences of other policy areas. Especially the urban policy is able to contribute to the improvement of the health of the urban population.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gezondheid van de bewoners van de grote steden is gemiddeld minder goed dan in de rest van Nederland. Dit is het gevolg van het achterblijven van de gezondheidstoestand van bewoners van achterstandswijken in die grote steden. Er is een brede inspanning nodig om de gezondheidstoestand van deze groep te verbeteren. De volksgezondheidssector kan dat niet alleen, omdat veel mogelijkheden binnen de invloedssfeer van andere beleidssectoren liggen. Vooral het grotestedenbeleid kan bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid in de grote steden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-11-23 )