|   print

Our food, our health - Healthy diet and safe food in the Netherlands
[ Ons eten gemeten - Gezonde voeding en veilig voedsel in Nederland ]
 
van Kreijl CF, Knaap AGAC, van Raaij JMA

364 p in English   2006

RIVM Rapport 270555009
download pdf (1596Kb)  
English translation of RIVM report 270555007  

Toon Nederlands

English Abstract
Food in the Netherlands is safer than ever before, but the Dutch eat too much and the wrong types of food. This causes a substantial health loss and shortens life-expectancy with on average 2 years. These are some important conclusions from a report that was originally written in Dutch, entitled "Ons eten gemeten"".

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ons voedsel is veiliger dan ooit, maar Nederlanders eten te veel en verkeerd. Hierdoor wordt aanzienlijk gezondheidsverlies geleden en leven we gemiddeld twee jaar korter. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit het rapport "Ons eten gemeten". Dit rapport geeft voor de eerste keer in Nederland een totaaloverzicht van de beschikbare kennis op het gebied van de voedselconsumptie, de voedselveiligheid, en de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-05-18 )