|   print

Learning from our neighbours. Cross-national inspiration for Dutch public health policies: smoking, alcohol, overweight, depression, health inequalities, youth, screening
[ Leren van de buren : Beleid publieke gezondheid internationaal bezien: roken, alcohol, overgewicht, depressie, gezondheidsachterstanden, jeugd, screening ]
 
van der Wilk EA, Melse JM, den Broeder JM, Achterberg PW

208 p in English   2008

RIVM Rapport 270626001
download pdf (1982Kb)  
English translation of RIVM report <a href=270051010.html>270051010</a>   RIVM report <a href=270262002.html>270262002</a> is a summary of this report  

Toon Nederlands

English Abstract
The Netherlands does not make sufficient use of national strategies or action plans in tackling its public health problems. Our neighbours teach us that a comprehensive national strategy can contribute to the creation of a more systematic body of policy and less fragmented preventive measures. This is the conclusion reached by the RIVM in an international comparative report 'Learning from our neighbours; Cross-national inspiration for Dutch public health policies'. The Report was presented to Ab Klink, the Minister of Health, Welfare and Sports on July 9th 2007.
Last year, the RIVM concluded that Dutch public health lags behind leading European nations.* The percentage of smokers hasn't decreased as fast as in other countries and Dutch young people drink alcohol more often than their European peers. The alcohol and tobacco control policies in place in the Netherlands are not as strict as those in other countries. Prevention of depression and reducing health inequalities miss a coherent strategy.
Learning from our neighbours outlines existing policies on smoking, alcohol, overweight, depression, health inequalities, youth and screening throughout the world. For example Germany, Switzerland, France and Denmark levy extra taxes on breezers to discourage young people to drink alcohol. In some countries a package of cigarettes is two times as expensive as in the Netherlands. Scotland, Finland and Australia promote mental health through programmes at school and work.
Market forces and other -international- influences sometimes interfere with good policy-making, but they also offer opportunities. To ensure a more coherent body of health policy, the RIVM recommends that Dutch public authorities make use of the lessons from our neighbours to set realistic goals and effective measures.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nederland kan veel leren van het gezondheidsbeleid in andere landen. De overheid doet er goed aan gezondheidsproblemen vaker aan te pakken met een nationale strategie of actieplan. Ervaring uit het buitenland leert dat een dergelijk nationaal actieplan bijdraagt aan een systematischer beleid en minder versnippering van maatregelen. Dit concludeert het RIVM op basis van het internationaal vergelijkend rapport Leren van de buren. Het rapport is 9 juli 2007 aangeboden aan minister Klink van VWS.
Het RIVM concludeerde vorig jaar dat Nederland op gebied van gezondheid niet langer bij beste Europese landen hoort.* Zo blijft Nederland achter met de daling van het aantal rokers en drinken Nederlandse jongeren vaker alcohol dan hun Europese leeftijdsgenoten. Het ontmoedigingsbeleid voor tabak en alcohol blijkt niet streng vergeleken met veel andere landen. Ook met de bestrijding van bijvoorbeeld depressies en gezondheidsachterstanden bij bevolkingsgroepen ontbreekt in Nederland een integrale aanpak.
Het RIVM heeft het Nederlandse gezondheidsbeleid op roken, alcohol, overgewicht, gezondheidsachterstanden, depressie, jeugd en screening, vergeleken met dat van andere Europese landen. Hieruit blijkt dat veel maatregelen effectiever en meer in samenhang kunnen gebeuren. Zo heffen Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Denemarken extra belasting op breezers om jongeren te ontmoedigen alcohol te drinken. In sommige landen is een pakje sigaretten twee keer zo duur als in Nederland. Schotland, Finland en Australie bevorderen de psychische gezondheid met programma's op school en werk.
Marktkrachten en andere -internationale- invloeden bemoeilijken soms de weg naar goed beleid, maar kunnen ook kansen bieden. Het RIVM adviseert de Nederlandse overheid om op basis van de buitenlandse ervaring haalbare doelen en effectieve maatregelen te vinden voor een meer integraal gezondheidsbeleid in Nederland. * Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, RIVM juni 2006.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-07-01 )