|   print

Kosten van Ziekten in Nederland. Hoofdlijnen
[ The costs of illness in the Netherlands ]
 
Takken J, Polder JJ, Meerding WJ, Kommer GJ, Stokx LJ

24 p in Dutch   2002

RIVM Rapport 270751004
download pdf (97Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland werd in 1999 ongeveer 36 miljard euro aan gezondheidszorg uitgegeven. Dat bedrag zal de komende jaren stijgen onder andere door toenemende medische mogelijkheden en de vergrijzing van de bevolking. Om vast te stellen of al dat geld zo goed mogelijk wordt besteed moet eerst bekend zijn waar dat geld precies aan wordt besteed. Deze rapportage geeft in hoofdlijnen een antwoord op dei laatste vraag. Beschreven wodt hoe het zorggebruik van de Nederlandse gezondheidszorg in 1999 was verdeeld over ziekten, mannen en vrouwen, verschillende leeftijdsgreoepen en zorgsectoren. Ook wordt beschreven hoe de kosten van de gezondheidszorg zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, en hoe zij zich in de toekomst naar verwachting zullen ontwikkelen. Tenslotte wordt een eerste aanzet gegeven om de kosten ook te verdelen naar enkele risicofactoren achter de ziekten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg
( 2002-06-07 )