|   print

Cost of illness in the Netherlands - Highlights
[ Kosten van ziekten in Nederland - Hoofdlijnen ]
 
Polder JJ, Achterberg PW

19 p in English   2004

RIVM Rapport 270751006
download pdf (482Kb)  
Dit rapport is een engelstalige samenvatting van 'Kosten van ziekten in Nederland-Hoofdlijnen' RIVM rapport 270751004  

Toon Nederlands

English Abstract
About 36 billion euro was spent on health care in the Netherlands in 1999. Due to ageing, epidemiological trends and technological change this amount is expected to increase in the next decades. An adequate health care policy requires detailed information on how this amount is spent. This report describes health care consumption of the Dutch population in 1999 by health care sectors, disease categories, age and gender. Trends in the recent past are highlighted and projections of future health expenditures are presented. This report also contains an estimation of health care costs in the last year of life. The role of these costs in projections of future health expenditure is discussed. Health care costs are also attributed to risk factors and aspects of unhealthy behaviour. In addition a comparison is made with cost of illness studies from other western countries. The report ends with a checklist for the interpretation and comparison of cost of illness figures.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland werd in 1999 ongeveer 36 miljard euro aan gezondheidszorg uitgegeven. Dat bedrag zal de komende jaren stijgen onder invloed van toenemende medische mogelijkheden en de vergrijzing van de bevolking. Om vast te stellen of al dat geld zo goed mogelijk wordt besteed, moet eerst bekend zijn waar dat geld precies aan wordt besteed. Dit rapport beschrijft hoe het zorggebruik in 1999 was verdeeld over ziekten, mannen en vrouwen, verschillende leeftijdsgroepen en zorgsectoren. Ook wordt beschreven hoe de kosten van de gezondheidszorg zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, en hoe zij zich in de toekomst naar verwachting zullen ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met het geheel afwijkende patroon van zorgkosten in het laatste levensjaar. In dit rapport wordt tevens een eerste aanzet gegeven om de kosten ook te verdelen naar risicofactoren achter de ziekten. Verder wordt een vergelijking gemaakt met kosten van ziektenstudies uit andere landen. Het rapport besluit met een algemene checklist van 10 punten voor de interpretatie van kostenstudies in de gezondheidszorg.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-09-21 )