|   print

Trends en verkenningen van kosten van ziekten. Zorg voor euro's - 2
[ Trends and explorations of costs of illness ]
 
Kommer GJ, Slobbe LCJ, Polder JJ

64 p in Dutch   2006

RIVM Rapport 270751013, Zorg voor euro's - 2
download pdf (1115Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report analyses developments in health care expenditure in the periods 1994-1999 and 1999-2003. The analysis is based on the Cost of Illness (COI) studies undertaken for the individual years in question.
Expenditures on care rose by an average of 5.1 per cent per year in the period 1994 to 1999. In the period 1999 to 2003, average annual growth was nearly twice as great, at 9.7 per cent. More than half of the overall cost growth was attributable to wage and price inflation. The volume increased by 2.3 per cent per year in the first period and 4.0 per cent in the second period. The volume growth was brought about partly by the transition from supply-driven care to demand-driven and by measures to reduce waiting lists.
Careful analysis of cost developments suggests that demographic change will exert only modest influence, driving up the care volume by roughly 1 per cent per year. Over the next few decades, the dominant factor in this regard will be population ageing. However, as life expectancies increase, the rate of volume growth will be offset slightly by deferral of the high cost of care in the final year of life. The continuation of certain age-specific trends is also likely to blunt volume growth a little, but will have the additional effect of accentuating inter-sector shifts through population ageing. The influence of a trend towards healthier living is likely to be marginal. Lower expenditure on lifestyle-related conditions will be offset by higher spending on the illnesses of old age.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport staat de ontwikkeling van de zorgkosten centraal. De kostenstijging tussen 1994 en 2003 is geanalyseerd vanuit een ziektespecifieke invalshoek. Daarbij is ook gekeken naar de rol van leeftijd en leeftijdspecifieke trends.
In de periode 1994-1999 stegen de uitgaven aan de zorg met gemiddeld 5,1% per jaar. In de periode 1999-2003 was dit 9,7%. Een groot deel hiervan kwam door prijs- en loonontwikkelingen. In de twee periodes steeg de volumegroei van 2,3 naar 4,0%. De volumegroei werd onder andere veroorzaakt door de overgang van aanbod- naar vraaggestuurde zorg en maatregelen die zijn genomen om wachtlijsten in de zorg weg te werken.
Deze resultaten zijn gebruikt in verkenningen van de toekomstige zorguitgaven. Bij een zorgvuldige analyse van de kostenontwikkelingen valt op dat demografische veranderingen een beperkte invloed hebben. Het gaat om een toename van het zorgvolume met ongeveer een procent per jaar. In de komende decennia vormt de vergrijzing daarvan de belangrijkste component. Bij een toename van de levensverwachting zal deze volumegroei iets afzwakken, omdat hoge kosten van het laatste levensjaar worden uitgesteld. Ook wanneer bepaalde leeftijdsspecifieke trends zich doorzetten is een wat lagere groei mogelijk, maar in dat geval worden verschuivingen tussen zorgsectoren als gevolg van de vergrijzing wel versterkt. De invloed van gezond gedrag zal beperkt zijn. Dalende kosten voor gedragsgerelateerde ziekten worden gecompenseerd door hoge kosten voor ouderdomskwalen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-01-08 )