|   print

[  ]
 
Storm I , Zoest F van , Broeder L den - Storm I (eds)

39 p in Dutch   2007

download pdf (226Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gezondheid wordt beinvloed door veel verschillende factoren. Niet alleen genetische factoren, zorg en leefstijl zijn van invloed op de gezondheidstoestand van individuen, maar ook de fysieke en sociale omgeving speelt een belangrijke rol. Integraal gezondheidsbeleid is erop gericht de gezondheid of determinanten daarvan in samenhang te beinvloeden. Dat betekent in de meest brede zin dat de belangrijkste relevante sectoren binnen en buiten het volksgezondheidsdomein samen werken aan het aspect gezondheid. Integraal gezondheidsbeleid kan ook specifieker zijn, zoals het beinvloeden (facetbeleid) of analyseren (gezondheidseffectschatting) van beleid van sectoren buiten het volksgezondheidsdomein. Het uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid blijkt in de praktijk een ingewikkeld proces. Een belangrijke voorwaarde voor het maken en uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid is dan ook de intersectorale samenwerking. Echter de betrokkenheid van andere actoren en sectoren is lang niet altijd vanzelfsprekend. Dat komt mede doordat de rol, betekenis en effecten van integraal gezondheidsbeleid nog onvoldoende duidelijk zijn. Om resultaat te boeken met integraal gezondheidsbeleid is het essentieel meer kennis te ontwikkelen en uit te wisselen op het gebied van implementatie en effecten van integraal gezondheidsbeleid. Deze publicatie geeft een overzicht van de verschillende aspecten van integraal gezondheidsbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-04-05 )