|   print

[  ]
 
Verweij A , Lucht F van der , Droomers M

56 p in Dutch   2008

download pdf (229Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In general, the health of the inhabitants of forty deprived neighbourhoods in the Netherlands is less good than that of residents in the rest of the country. This is partly due to the low socioeconomic status of the inhabitants in these neighbourhoods. However, not all of the deprived neighbourhoods are worse off than the rest of the Netherlands. Health was shown to be relatively good in a few of the neighbourhoods studied. The study was conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and commissioned by the Ministry of Public Health, Welfare and Sport (VWS). Besides deprivation in the domains of living, working, learning and growing up, integration, and safety, health deprivation was also shown to occur in the forty neighbourhoods studied. It is therefore advisable to also judge community action plans in these forty neighbourhoods for their effect on health. The minister for Housing, Communities and Integration appointed forty deprived neighbourhoods in eighteen Dutch municipalities as special attention communities for the improvement of their living environment. The aim is to develop these neighbourhoods into 'strong communities', where people have good opportunities and want to live. For this study, survey data was used from a total of 139,048 respondents from the Housing Demand Survey (2002) and the Netherlands Housing Research Survey (2006). Four separate health measures were investigated: self-evaluated health, chronic conditions, limitations in activities of daily living (ADL) and household activities of daily living (HDL), and sports participation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gezondheid van bewoners van de veertig zogeheten krachtwijken is over het algemeen minder goed dan de gezondheid van inwoners van de rest van Nederland. Dit komt onder andere door de lagere sociaaleconomische status van de inwoners van de wijken. Niet alle krachtwijken zijn slechter af dan de rest van Nederland. Er zijn ook enkele krachtwijken waar de gezondheid relatief goed is. Dit blijkt uit een studie van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Behalve achterstanden op de gebieden wonen, werken, leren en opgroeien, integratie en veiligheid, hebben de krachtwijken dus ook gezondheidsachterstanden. Het verdient daarom aanbeveling om de wijkenaanpak mede te beoordelen op het effect op de gezondheid. Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft veertig achterstandswijken in achttien Nederlandse gemeenten aangewezen waar geinvesteerd wordt in het opknappen van de wijk. Het doel is om deze wijken te ontwikkelen naar krachtwijken, waar mensen kansen hebben en graag willen wonen. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van enquetegegevens over 139.048 personen van het Woning Behoefte Onderzoek (WBO) uit 2002 en het Woon Onderzoek Nederland (WoON) uit 2006. Het RIVM bestudeerde vier gezondheidsmaten: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL) en sportdeelname.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2008-10-20 )