|   print

Selectie van ziekten en aandoeningen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen
[ Selection of diseases and disorders for inclusion in Public Health Status and Forecasts ]
 
Gijsen R, Poos MJJC, Treurniet HF, Westert GP

85 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 278610001
download pdf (4859Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A major goal of RIVM's regularly updated Public Health Status and Forecasts (PHSF) is to describe the health status of the population in the Netherlands on the basis of the health indicator 'presence of diseases and disorders'. The main concern in the preparation of this document was whether or not to change the selection of diseases and disorders used for the 1997 PHSF. We therefore set about examining diseases and disorders that had been included in other public health reports from the Netherlands and abroad, afterwhich we made an inventory of subjects proposed by health policy-makers and others during the production and evaluation of PHSF 1997. We also studied Dutch mortality statistics. The diseases and disorders selected for PHSF 1997 were indeed concluded to be the best point of departure for the following PHSF report. Important subjects now outside the selection of diseases and disorders will, however, also be candidates for adding to the selection. These are (1) worrying, emerging infections and zoonoses, (2) disorders with a high mortality and regarded as serious diseases (some neoplasms and chronic renal diseases) and (3) disorders with a large influence on a patient's quality of life and environment (chronic fatigue syndrome, personality disorders, decubitus and chronic incomprehensible pain). Furthermore, we proposed to pay (more) attention to disorders related to one's occupation, to allergic disorders and to infectious diseases predisposing chronic diseases. Final decisions on additional diseases to be selected can be determined in consultations with policy-makers and experts.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een centrale doelstelling van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is het beschrijven van de gezondheidstoestand van de bevolking in Nederland aan de hand van de indicator 'aanwezigheid van ziekten en aandoeningen'. De vraag is of de selectie van ziekten en aandoeningen die bij de beschrijving daarvan in VTV-1997 is gehanteerd, voor een volgende VTV aangepast zou moeten worden. Daartoe zijn diverse binnenlandse en buitenlandse documenten op het gebied van de volksgezondheid bestudeerd, zijn suggesties van beleidsmakers en medewerkers aan VTV-1997 geinventariseerd en is een nieuwe analyse van sterftecijfers gedaan. Hieruit wordt geconcludeerd dat de selectie van ziekten en aandoeningen voor VTV-1997 het uitgangspunt moet blijven voor een volgende VTV. Daarnaast zijn er nog belangrijke onderwerpen die nu buiten de selectie vallen, maar kandidaat zijn om toegevoegd te worden. Dit zijn (1) verontrustende infectiezieken en zoonosen, (2) aandoeningen met een hoge sterfte en hoge ernst (o.a. enkele nieuwvormingen, chronische nierziekten) en (3) aandoeningen met grote invloed op de kwaliteit van leven van patient en/of omgeving (o.a. chronisch vermoeidheidsyndroom, persoonlijkheids-stoornissen, decubitus, chronische onbegrepen pijn). Verder wordt voorgesteld (meer) aandacht te besteden aan arbeidsgerelateerde aandoeningen, allergieen en infectieziekten als oorzaak van chronische ziekten. Welke aandoeningen uiteindelijk toegevoegd gaan worden aan de huidige selectie in VTV kan in overleg met beleidsmakers en deskundigen worden vastgesteld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-08-23 )